Vi ser
förmågan!

Vi stödjer människor att använda sina resurser
för att ta plats i samhället.

Tillsammans med samhällets alla aktörer utvecklar vi samverkan för att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få ta del av det. Med ett normkritiskt förhållningssätt bidrar vi till att alla ska vara delaktiga i ett jämställt och inkluderande samhälle.

Vision.

Vi ser
förmågan.

samsund
samsund

Värdeord.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet Samsund ägs och styrs av Sundbybergs stad, Upplands-Bro kommun, Region Stockholm samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På denna webbplats hittar du samlad information om vilket stöd som finns för dig som bor i Sundbyberg eller Upplands-Bro och behöver ett samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Insatskatalogen

Det finns många insatser för dig som behöver hjälp och stöd av samhällets välfärd och Insatskatalogen hjälper dig att hitta rätt. Katalogen har samlat information om vilka insatser som finns tillgängliga och som erbjuder det stöd du behöver med till exempel hälsa, studier eller arbete.

Nyheter

Det ringde en man till mig…

Han hade haft en stroke för några år sedan och var död i 18 minuter, berättade han. Han hade hittat till min telefon via MIA Vidare. Arbetsträning – det låter som något för mig! Nu ville

Läs mer »

MIA Vidare fortsätter att leverera guldkorn

Vi samlar på berättelser som beskriver varför förbundens arbete är så viktigt. ”Vi träffade en kvinna som hade varit sjukskriven i många år men så hittade vi en arbetsträningsplats som passade bra med hennes intressen.

Läs mer »

Tillsammans får vi en annan helhetsbild

– Det finns enorma fördelar för en person att få kontakt med alla myndigheter samtidigt, berättar Hanna Brask. Hanna är Arbetsförmedlingens representant i de två myndighetsgemensamma teamen i Sundbyberg och Upplands-Bro. Tillsammans med Försäkringskassan, vården

Läs mer »