Vi ser
förmågan

Vi stödjer människor att använda sina resurser
för att ta plats i samhället.

Tillsammans med samhällets alla aktörer utvecklar vi samverkan för att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få ta del av det. Med ett normkritiskt förhållningssätt bidrar vi till att alla ska vara delaktiga i ett jämställt och inkluderande samhälle.

Vision.

Vi ser
förmågan.

samsund
samsund

Värdeord.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet Samsund ägs och styrs av Järfälla, Sundbybergs stad, Upplands-Bro, Region Stockholm samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På denna webbplats hittar du samlad information om vilket stöd som finns för dig som bor i Järfälla, Sundbyberg eller Upplands-Bro och behöver ett samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst. Här finns information om att hitta rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan ge förutsättningar för en positiv förändring i livet.

Nyheter

Bättre lag bidrar till att fler får jobb

I Stockholms län bidrar projekten Lumena och Conecto till att 1600 personer ska få ett arbete och 1000 personer ska få kompetensutvecklingsinsatser. Projekten startades genom sju samordningsförbund i Stockholms län.

Fler deltagare än någonsin i Samsund

Nu är årsredovisningen för 2023 klar och undertecknad av förbundets styrelse. Det var sammanlagt 113 personer som tagit del av en samordnad insats under 2023. Det Myndighetsgemensamma teamet träffade 81 personer i de tre kommunerna

Samverkansträd, konfetti och mingel

Stort tack till alla som kom till invigningen av Lumena Samsund och kansliets lokaler i fredags. Vi firade tillsammans våra framgångar så här långt och ser fram emot kommande år med samverkan. Jan Karlson och

Invigning av ESF-projektet Lumena i Samsunds nya lokaler

Nu är alla medarbetare på plats i det nya ESF-projektet Lumena Samsund. Vi vill berätta om hur vi arbetar med evidensbaserade metoder och kan ge ett personcentrerat stöd till våra deltagare. Då får även träffa

Skip to content