Fyra


VI SER FÖRMÅGAN!

Varmt välkommen till Samordningsförbundet Sundbybergs stads hemsida!

Här på sidorna kommer du att hitta information om Samordningsförbundets verksamhet, tankar och ideér i arbetet med att utveckla samverkan mellan myndigheter inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att utveckla samverkan med näringslivet och idéburna sektorn, brukarorganisationer och andra aktörer inom samhället som arbetar med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsatser är viktigt för att alla människor ska inkluderas i ett jämställt, likabehandlande och icke-diskriminerande samhälle, för att företag och Sundbybergs stad skall växa och fortsätta vara en fantastisk stad att leva i och del i utvecklingen av ett inkluderande Stockholms län och Sverige.

 


Sammanfattande beskrivning av
Samordningsförbundens verksamhet och syfte.


Vad Samordningsförbunden kan göra på lokal och regional nivå

Film framtagen av Samordningsförbundet Roslagen
enligt överenskommelse med Roslagen får filmen publiceras på
Samordningsförbundet Sundbybergs stads hemsida.
Stort tack!


Vad är på gång?

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!


KALENDER

12 maj kl 13-1430 webbinarium
MIA Vidare delprojekt Sundbyberg med projekten Sundbyberg och Upplands Bro Kommun

Projektansvarig Åsa Holmstedter och samordnare Sandra Svensson-Drobny berättar om resultat, metoder, erfarenheter etc

19 maj
Finsamkonferens, digital

Stockholms samordningsförbund anordnar en halvdag med föreläsningar et c som är aktuella idag inom området samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 
Inbjudan kommerInsatskatalogen

Se film som beskriver katalogens användningsområde - Filmen är producerad av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och vi har fått godkännande att publicera den här på vår sida.

Se filmlänken här >> Projekt vi är delaktiga i

Våld i nära relationer

Förbundet är del av regeringsuppdraget ”Uppdrag om ökad upptäckt av våld” 2019–2021 Regeringsbeslut S2019/01517/JÄM” genom att medverka i projekt via Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).
Läs mer här >>

Se NNS senaste seminarie om hedersrelaterat våld, könsstympning och tvångsgifte här >>

ESF projekt MIA Vidare

Förbundet är del av ESF projekt MIA Vidare.
Ägare är Samordningsförbundet Östra Södertörn och samtliga 8 samordningsförbund i Region Stockholm deltar i projektet. Projektet startade med analysfas februari 2020, och vi är nu i  genomförandefas juni 2020 och slutdatum september 2022.
Ansökan>>

I MIA Projektet ställer vi systematiskt 7 frågor om våld i nära relationer till alla deltagare i projektet, ca 1900 individer kommer få frågan.

-"Finns ett tydligt samband mellan behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, långvarigt behov av offentlig försörjning och våld i nära relationer? Vi tror det men för att veta utvärderar vi detta inom projektramen för MIA Vidare".

Läs mer här >>

Är du utsatt för våld i nära relation?
Utsätter du någon för våld i nära relation?
Tror du någon i din närhet är utsatt för våld?

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon

020-50 50 50
Välj att sluta!

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar

020-555 666
Lokalt stöd i Sundbybergs stad, hit kan du vända dig:

AKUT -112

Polisen: 114 14

Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Relationsvåldsteamet:
  För våldsutsatta och våldsutövare
telefon 08-706 83 76,  08-706 87 51, vardagar kontorstid

Socialtjänstens mottagning: Mottagande socialsekreterare, telefon 08-706 88 00
Behöver du ekonomiskt stöd/skyddat boende?
Hit kan du även ringa för att göra en orosanmälan om du är orolig om något barn far illa,
kl 09.00-11.30.

Brådskande ärenden som gäller dig själv, en anhörig eller granne, telefon 08-706 80 00

Socialjour Nordväst
mån-tor kl 17.00-02.00, fre  kl 14.00-02.00, lör-sön kl 16.00-02.00:
Telefon 010-444 05 00- 
efter kl 02 nås Socialjouren via 112

Kvinnojouren i Sundbyberg: Telefon 08-684 228 28
www.kvinnojourenisundbyberg.se
jour@kvinnojourenisundbyberg.com
Ungdomsmottagningen-12-22 år: Telefon 08-706 81 44,
ungdomsmottagningen@sundbyberg.se

Stjärnjouren-unga tjejer och transpersoner:
kontakt@stjarnjouren.nu
www.stjarnjouren.nu 

 


ESF projekt MIA Vidare
Delprojekt Sundbyberg

 

 
Projekt Upplands Bro Kommun
invigt 17 september

17 september invigdes vårt andra projekt under delprojekt Sundbyberg, projekt Upplands Bro Kommun, med pompa och ståt.
Upplands Bro Kommun kommer delta i projektet med myndighetsgemensamt team,
Case Managers, Supported Employment medarbetare och arbetsträningsplatser för individer i behov av samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering i Upplands Bro Kommun.


Läs mer om MIA Vidare här>>................

Kommundirektör Ida Texell, Vice ordförande i Gymnasie- och Arbetslivsnämnd Masoud Zadeh Upplands Bro Kommun, Catarina Örtengren, Förbundschef Samordningsförbundet Sundbybergs stad klipper bandet  och firar att man nu är med i Projekt MIA Vidare.


Projekt Sundbyberg invigdes 1 juni

1 juni startade vårt delprojekt Sundbyberg och projekt Sundbyberg och vi firade att vi  nu är del av
det regionala ESF projektet MIA Vidare.

Projekt Sundbyberg innefattar det myndighetsgemensamma finsamteamet, finsamlots och insatskatalogen.

Delprojektet och projekten fokuserar på horisontella principer: Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.
Vi ställer 7 frågor om våld.

Läs mer om MIA Vidare >>

 


Axplock från Samordningsförbundet Sundbybergs stads
verksamhet under 2020

Webbinarium under månad fri från våld.

Under månaden genomfördes ett antal webbinarier för att visa vilket stöd som finns inom olika myndigheter, dess erfarenheter och kontaktvägar för enskilda och professionella.   Den 25 november är FN:s Internationella dag för avskaffande av mot våld mot kvinnor. När dagen instiftades 1999 slog man fast att psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor hindrar oss från att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening

Webbinarium 1: Arbetsförmedlingens uppdrag och arbete med våld i nära relationer. Se bildspel här>>

Webbinarium 2: Socialtjänsten i Sundbybergs stads arbete med våld i nära relationer. Se bildspel här>>

Webbinarium 3:  Myndighetsgemensamma teamet i Samordningsförbundets delprojekt sundbyberg i ESF projekt MIA Vidare, hur man arbetar med regeringsuppdraget och med de individer man möter i delprojektet. Se bildspel här>>

Webbinarium 4: Sundbybergs stads relationsvåldsteam berättade om sitt arbete med utsatta eller utsättare. Se bildspel här>>

Webbinarium 5: Sundbybergs stads kvinnojour och Stjärnjouren berättade om sitt arbete. Se bildspel här>>___________________________________________________________________________________________

Webbinarium med Jakob Carlander - "Att förstå sin egen utsatthet - stöd för professionella i människovårdande yrken"

14 oktober genomfördes en viktig föreläsning om att förstå sin egen utsatthet när man arbetar i människovårdande yrken. En föreläsning som handlade om bakgrund, förståelse och kunskap för vad som kan hända och hur man själv och som organisation kan göra för att hantera denna utsatthet och dess konsekvenser.

Utvärdering av föreläsningen gav högsta betyg för relevans och nyttan med det vi fick till oss.

- "Det är ett väldigt viktigt ämne som alltid bör uppmärksammas"

- "Mycket intressant att förstå de teoretiska förklaringsmodellerna till varför man blir utsatt när man arbetar med människor, men också vad man kan göra för att undvika detta"

- "Tack för en fantastisk föreläsning, kände mkt väl igen mej i det han beskrev. Fick med mej mycket bra saker att reflektera över i vardagen" 


Vår individinsats är igång!
Finsamteam och finsamlots har startat

-- läs mer under insatser>>

 

Invigning finsamteam och finsamlots i Sundbybergs stad

2 oktober 2019 invigdes det myndighetsgemensamma teamet med tillhörande lots.

Teamet består av en handläggare från varje myndighet och arbetar med samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering för individer i behov av detta. ….Läs mer under insatser>>.

Invigningen var välbesök och efterlängtad och banden knöts för samverkan på lång sikt.Frukostmöte 11 mars -
Återrapportering av statsbidrag 2018:3 - 
Anordnade av företagsträffar inom regionen

Redovisning av det uppdrag förbundet hade under 2019 att genomföra träffar med företag för att informera om CSR och inkludering och de möjligheter myndigheter och näringslivet gemensamt har att hitta dolda talanger stod på programmet denna tidiga morgon i  mars. Förbundet har genomfört och deltagit i ett antal möten med näringslivet i Sundbybergs stad och också stöttat företag inom IT att utveckla en modell och ett program, ett sk "Fast Track" inom bl a molnteknik. Vi fick lyssna till företaget Ignition Research och en deltagare i programmet som berättade om sin bakgrund och väg till arbete.
Bildspelet hittar du här >>

Lunchmöte 3 mars
Lansering av insatskatalogen samt presentation av två insatser

3 mars lanserades Sundbybergs del i "Insatskatalogen". Ett digitalt verktyg för dig som jobbar med individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för egen försörjning och för dig som är individ och behöver insatser för att vara redo för arbetsmarknad/studier och egen försörjning.

Verktyget innehåller samlade insatser i Sundbybergs stad från myndigheter och civilsamhället och är ständigt under utveckling. Ser du att det saknas någon insats, du funderar över något eller om någon info har blivit fel så hör av dig till förbundets kansli>>  eller direkt till redaktionen i Linköping >>

ca 40 personer som på lanseringen och fick också information om insatsen Talangakademien, se deras hemsida för mer info>> 
ett projekt som pågår året ut mellan myndigheter och fastighetsbolag i Sundbybergs stad.

Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena och föreningen Hälsans Natur kommer och presenterar sig i maj istället då tiden blev alldeles för kort. Naturhälsa arbetar med ungdomar och grön rehab. Se mer på deras hemsidan>>Frukostmöte 30 januari under temat "Våld i nära relationer"

ca 40 personer deltog i frukostmöte som var del 3 under temat "Våld i nära relationer" där myndigheter och organisationer presenterar vad de gör för att förhindra, upptäcka, behandla individer som utför eller är utsatta. Sundbybergs stads relationsvåldteam samt relationsvåldssamordnare deltog och berättade om sitt viktiga arbete, Sundbybergs kvinnojour samt Stjärnjouren berättade om vad de kan göra och gör. Många viktiga telefonnummer och kontaktytor presenterades. 
De som deltog i mötet fick ställa frågor och prata med varandra under frukosten. 

- " Det viktigaste jag varit och lyssnat på"! 

- "Nu vet jag vad det finns för kontaktvägar för mig som jobbar direkt med individer"

- "Att det kan vara så många som 70% av alla som är i behov av samordnat stöd för rehabilitering till arbete kan vara, har varit eller utsätter för våld är otroligt skrämmande och något som är helt oacceptabelt, våldet måste upphöra nu!!"

Se bildspelet här >>

Axplock från Samordningsförbundet i Sundbybergs stads
verksamhet 2018 och 2019

TEMA 2019 - PSYKISK HÄLSA 

Seminarie -  "Psykisk Hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden"- i samarbete med Sundbybergs stad
Onsdagen den 10 april deltog ca 60 medarbetare och politiker från Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen i seminariet om 
"Psykisk hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden".

Ulla Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet föreläste om bemötande, brukarmedverkan och psykisk hälsa, .....se hennes bilder här>>>

Hjärnkolls ambassadörer och Lou Rehnlund, nationella samordnare berättade om bemötande, förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. ...….se hjärnkolls hemsida här>>>.
Johanna Hennberg som är ambassadör går även att nå för föreläsningar...se mer här>>>

Dagen bjöd på såväl teorier och modeller som egna erfarenheter och vilka möjligheter men även utmaningar som finns i samarbetet mellan och med myndigheter. Hur viktig individens förförståelse och delaktighet i beslut kring sin egen framtid och behandling är för att kunna känna sig som del av samhället. Hur viktig känslan av egenmakt och delaktighet är för tilltron till sina förmågor och att resurser och kompetenser tas tillvara för utveckling av företag och ett samhälle där alla är lika värda. 

"Finsam så in i Norden" 2019

Nationella Finsamkonferensen 2019. 2 innehållsrika, intressanta, lärande och nätverkande dagar där  Stockholms läns 8 samordningsförbund tillsammans med Nationella Rådet arrangerade.

2020 års nationella finsamkonferens i Halmstad ställdes in pga Corona
2021 års nationella finsamkonferens kommer hållas i Halmstad - vi håller tummarna!

Invigning av Samordningsförbundet Sundbybergs stad 12 oktober 2018

Den 12 oktober invigdes Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Catarina Örtengren, förbundschef och Nelly Andersson, konsult, summerade dagen som mycket lyckad med ett intressant och spännande program som lockade ett 100 tal gäster.

Sagt av deltagare om invigningen - "som ett kinderägg, flera överraskningar i ett, intressanta föreläsningar, spännande utställare och mingel med trevliga människor som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering".

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt
kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka
för individer som behöver ett samordnat stöd
för inkludering på arbetsmarknaden.
Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet!
Finansiell samordning i samordningsförbund är
en unik verksamhet som lönar sig för 
både
människor och samhälle.

Läs mer 
 www.finsam.se

GDPR - Samordningsförbundet Sundbybergs stad är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. 

Förbundets personuppgiftspolicy hittar du här>>

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!