Vi ser
förmågan!

Vi stödjer människor att använda sina resurser
för att ta plats i samhället.

Tillsammans med samhällets alla aktörer utvecklar vi samverkan för att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få ta del av det. Med ett normkritiskt förhållningssätt bidrar vi till att alla ska vara delaktiga i ett jämställt och inkluderande samhälle.

Vision.

Vi ser
förmågan.

samsund
samsund

Värdeord.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet Samsund ägs och styrs av Sundbybergs stad, Upplands-Bro kommun, Region Stockholm samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På denna webbplats hittar du samlad information om vilket stöd som finns för dig som bor i Sundbyberg eller Upplands-Bro och behöver ett samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Insatskatalogen

Det finns många insatser för dig som behöver hjälp och stöd av samhällets välfärd och Insatskatalogen hjälper dig att hitta rätt. Katalogen har samlat information om vilka insatser som finns tillgängliga och som erbjuder det stöd du behöver med till exempel hälsa, studier eller arbete.

Nyheter

Resultat så här långt

En kortversion av förbundets delårsrapport är dessa fyra punkter Förbundet har finansierat verksamhet för 91 deltagare En halvtidsutvärdering har genomförts av projekt Sundbas En kartläggning av medlemmarnas behov har genomförts En ansökan från Järfälla kommun

Läs mer »

Intresse för SIP

”De vi möter ska inte behöva använda all sin ork till att samordna sina insatser och stödpersoner”, säger Fanny Eklund på Attention. Det Lokala samrådet Solna/Sundbyberg träffades kring temat SIP – Samordnad individuell plan. Tillsammans

Läs mer »