Fyra myndigheter och en budgetVarmt välkommen till Samordningsförbundet Sundbybergs stads hemsida!

Här på sidan kommer du att hitta information om Samordningsförbundets verksamhet, tankar och ideér i arbetet med att utveckla samverkan mellan myndigheter inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Att utveckla samverkan med näringslivet och idéburna sektorn, brukarorganisationer och andra aktörer inom samhället som arbetar med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsatser är viktigt för att alla människor ska inkluderas i ett jämställt, likabehandlande och icke-diskriminerande samhälle, för att företag och Sundbybergs stad skall växa och fortsätta vara en fantastisk stad att leva i och del i utvecklingen av ett inkluderande Stockholms län och Sverige.

VI SER FÖRMÅGAN!!


Seminarie - tema Psykisk Hälsa - i samarbete med Sundbybergs stad
Onsdagen den 10 april deltog ca 60 medarbetare och politiker från Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen i seminariet om "Psykisk hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden".

Ulla Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet föreläste om bemötande, brukarmedverkan och psykisk hälsa, .....se hennes bilder här>>>

Hjärnkolls ambassadörer och Lou Rehnlund, nationella samordnare berättade om bemötande, förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. ...….se hjärnkolls hemsida här>>>.
Johanna Hennberg som är ambassadör går även att nå för föreläsningar...se mer här>>>

Dagen bjöd på såväl teorier och modeller som egna erfarenheter och vilka möjligheter men även utmaningar som finns i samarbetet mellan och med myndigheter. Hur viktig individens förförståelse och delaktighet i beslut kring sin egen framtid och behandling är för att kunna känna sig som del av samhället. Hur viktig känslan av empowerment och delaktighet är för tilltron till sina förmågor och att resurser och kompetenser tas tillvara för utveckling av företag och ett samhälle där alla är lika värda. Tack alla som medverkade och tack till alla som kom och gav sig själva möjligheter till kompetensutveckling för att bli ännu bättre och ännu mer medvetna.
Förbundets seminarier, frukostmöten, föreläsningar et c syftar, förutom att skapa kompetensutveckling och lärande, även till att organisationer och människor skall mötas för att byta erfarenheter och lära känna varandras förutsättningar och möjligheter. Håll koll under aktuellt på kommande insatser.

Några kommentarer efter föreläsningen:
- "Tack, mycket bra föreläsning!" - "Tack för att vi fick vara så delaktiga och inkluderade i föreläsningen", - "Så viktigt att ta till sig den andra sidans perspektiv, hur viktig delaktighet är"


Invigningen 12 oktober 2018 - en spännande dag med gott innehåll
Sagt av deltagare - "som ett kinderegg, flera överraskningar i ett, intressanta föreläsningar, spännande utställare och mingel med trevliga människor som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering".

Den 12 oktober invigde vi förbundet i Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg. Catarina Örtengren, förbundschef och Nelly Andersson, konsult, summerade dagen som mycket lyckad med ett intressant och spännande program som lockade ett 100 tal gäster.

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka
för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden.
Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet!
Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för
både människor och samhälle.
Läs mer
www.finsam.se

Aktuella insatser från Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Är du intresserad av att vara del av arbetet med uppdraget Finsamteam/Finsamlots?
Förbundets styrelse beslutade i Verksamhetsplan 2019 att under hösten 2019 starta upp ett gemensamt Finsamteam med en medarbetare från alla 4 parter. Till teamet kommer knytas en Finsamlots samt en "insatskatalog". För att kunna genomföra beslutet behöver nu parterna utse personer som ingår i teamet, är finsamlots och som utför det som är beslutat.

FINSAMLOTS  - …..Läs mer om uppdraget här>>

FINSAMTEAMMEDLEM - …..Läs mer om uppdraget här>>

INSATSKATALOGEN - ..... Läs mer>>

Är du intresserad av att veta mer om uppdragenoch hur du visar intresse, kontakta: Förbundschef Catarina Örtengren
Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!

"Finsam så in i Norden"

Nationella Finsamkonferensen 2019 är avslutad och två innehållsrika, intressanta, lärande och nätverkande dagar till ända.  Stockholms läns 8 samordningsförbund tillsammans med Nationella Rådet arrangerade konferensen med den äran.
2020 års konferens anordnas av Halmstad, vilket vi ser fram emot.........Klicka här för att läsa mera>> 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll avslutar Finsamkonferensen - "Finsam så in i Norden"

”Vår välfärd är ryggraden i den svenska modellen och spelar en avgörande roll för tryggheten genom hela livet. Med smarta och starka gemensamma system för välfärd, omfördelning och ekonomisk trygghet i livets olika skeden bygger vi inte bara ett samhälle som håller ihop – vi bygger ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Jag vill stärka den tryggheten och investera i välfärden och i människor"  (www.regeringen.se)

Vad händer

Invigning finsamteam, finsamlots och insatskatalogen
17 september kl 13-16 - SAVE THE DATE

 

Se en sammanfattande beskrivning av Samordningsförbundens verksamhet och syfte.
Filmen är framtagen av Samordningsförbundet Roslagen 

enligt överenskommelse får filmen publiceras på Samordningsförbundet Sundbybergs stads hemsida. Stort tack!Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!