Fyra myndigheter och en budgetVarmt välkommen till Samordningsförbundet Sundbybergs stads hemsida!

Här på sidan kommer du att hitta information om Samordningsförbundets verksamhet, tankar och ideér i arbetet med att utveckla samverkan mellan myndigheter inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Att utveckla samverkan med näringslivet och idéburna sektorn, brukarorganisationer och andra aktörer inom samhället som arbetar med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsatser är viktigt för att alla människor ska inkluderas i ett jämställt, likabehandlande och icke-diskriminerande samhälle, för att företag och Sundbybergs stad skall växa och fortsätta vara en fantastisk stad att leva i och del i utvecklingen av ett inkluderande Stockholms län och Sverige.

VI SER FÖRMÅGAN!!_____________________________________________

VÅR INDIVIDINSATS
Finsamteam och finsamlots har startat 
-- läs mer under insatser>>

_____________________________________________


Almedalsveckan 2019
Under en vecka i juli skapas förutsättningar för möten och lärande om dagens samhälle och vad som pågår av aktiviteter för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Förbundet medverkade i veckan genom en Finsamdag som anordnades av Finsam Gotland och Nationella Rådet. Dagen innehöll många exempel på vad Finsam gör för målgruppen, individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, men också om vilka utmaningar som finns och vad som görs på strukturell nivå.

Programmet för dagen innehöll:

  • SKL:s agenda för integration...….läs mer här>>

  • Samverkan kring välfärd och arbetsmarknad - Inspektionen för socialförsäkringens utvärdering av samordningsförbunden
    .........läs rapporten under Aktuellt

  • Våld i nära relationer - ett samhälls- och folkhälsoproblem...… läs mer här>>

  • Hur kan myndigheter arbeta tillsammans...….läs mer här>
  • Jämställd välfärd...….läs mer här>>

TEMA 2019 - PSYKISK HÄLSA 

Seminarie -  "Psykisk Hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden"
- i samarbete med Sundbybergs stad
Onsdagen den 10 april deltog ca 60 medarbetare och politiker från Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen i seminariet om "Psykisk hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden".

Ulla Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet föreläste om bemötande, brukarmedverkan och psykisk hälsa, .....se hennes bilder här>>>

Hjärnkolls ambassadörer och Lou Rehnlund, nationella samordnare berättade om bemötande, förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. ...….se hjärnkolls hemsida här>>>.
Johanna Hennberg som är ambassadör går även att nå för föreläsningar...se mer här>>>

Dagen bjöd på såväl teorier och modeller som egna erfarenheter och vilka möjligheter men även utmaningar som finns i samarbetet mellan och med myndigheter. Hur viktig individens förförståelse och delaktighet i beslut kring sin egen framtid och behandling är för att kunna känna sig som del av samhället. Hur viktig känslan av empowerment och delaktighet är för tilltron till sina förmågor och att resurser och kompetenser tas tillvara för utveckling av företag och ett samhälle där alla är lika värda. Tack alla som medverkade och tack till alla som kom och gav sig själva möjligheter till kompetensutveckling för att bli ännu bättre och ännu mer medvetna.
Förbundets seminarier, frukostmöten, föreläsningar et c syftar, förutom att skapa kompetensutveckling och lärande, även till att organisationer och människor skall mötas för att byta erfarenheter och lära känna varandras förutsättningar och möjligheter. Håll koll under aktuellt på kommande insatser.

Några kommentarer efter föreläsningen:
- "Tack, mycket bra föreläsning!" - "Tack för att vi fick vara så delaktiga och inkluderade i föreläsningen", - "Så viktigt att ta till sig den andra sidans perspektiv, hur viktig delaktighet är"


Frukostmöte - "Stolta föräldrar" - föräldrar till HBTQ-barn
8 maj anordnade förbundet ett frukostmöte med tema "Stolta föräldrar" - föräldrar till HBTQ-barn och behovet av samarbete med myndigheter, vikten av rätt bemötande, kunskap och förståelse för vilka möjligheter och utmaningar individer och omgivningen står inför. Föreläsningen riktade sig till medarbetare inom regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och stadens olika yrkesgrupper. En mycket uppskattad föreläsning av två stolta mammor som representerade "Stolta föräldrar".

Se bildspel från föreläsningen >>

"Finsam så in i Norden"

Nationella Finsamkonferensen 2019 är avslutad och två innehållsrika, intressanta, lärande och nätverkande dagar till ända.  Stockholms läns 8 samordningsförbund tillsammans med Nationella Rådet arrangerade konferensen med den äran.
2020 års konferens anordnas av Halmstad, vilket vi ser fram emot.........Klicka här för att läsa mera>>

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll avslutar Finsamkonferensen - "Finsam så in i Norden"

”Vår välfärd är ryggraden i den svenska modellen och spelar en avgörande roll för tryggheten genom hela livet. Med smarta och starka gemensamma system för välfärd, omfördelning och ekonomisk trygghet i livets olika skeden bygger vi inte bara ett samhälle som håller ihop – vi bygger ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Jag vill stärka den tryggheten och investera i välfärden och i människor"  (www.regeringen.se)


Invigningen 12 oktober 2018 - en spännande dag med gott innehåll
Sagt av deltagare - "som ett kinderegg, flera överraskningar i ett, intressanta föreläsningar, spännande utställare och mingel med trevliga människor som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering".

Den 12 oktober invigde vi förbundet i Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg. Catarina Örtengren, förbundschef och Nelly Andersson, konsult, summerade dagen som mycket lyckad med ett intressant och spännande program som lockade ett 100 tal gäster.

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka
för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden.
Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet!
Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för
både människor och samhälle.
Läs mer
www.finsam.se

Vad händer
FINSAMVECKA norr - 15-18/10
"Jämt i Finsam" - tema jämställdhet
Hur jämställda är du och jag egentligen?


Tisdag 15/10 fm och em - Invigningsdag
Jämställdhet ur olika perspektiv
Onsdag 16/10 fm Jämställdhet - en rättighet - Täby
Onsdag 16/10 em Våld i nära relationer - Sundbyberg
Torsdag 17/10 fm Integrationsprojekt o Jämställdhet - Sollentuna
Fredag 18/10 fm Stadsdelsmammor och DEV - Stockholm

platser finns kvar på föreläsningarna hela veckan. Kostnadsfria och mycket intressanta!!

Se inbjudan här>>

Aktuella insatser från Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Vårt finsamteam och tillhörande lots har startat.
Mer info under insatser>>

Vår insatskatalog kommer att vara igång från 12 december


INSATSKATALOGEN -
........Läs mer här>>

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!

Se en sammanfattande beskrivning av Samordningsförbundens verksamhet och syfte. Filmen är framtagen av Samordningsförbundet Roslagen


enligt överenskommelse med Finsam Roslagen får filmen publiceras på
Samordningsförbundet Sundbybergs
stads hemsida.
Stort tack!

GDPR - Samordningsförbundet Sundbybergs stad är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning.  Kontakt förbundet om du har frågor .


Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!