Fyra myndigheter och en budgetVI SER FÖRMÅGAN!!

Varmt välkommen till Samordningsförbundet Sundbybergs stads hemsida!

Här på sidorna kommer du att hitta information om Samordningsförbundets verksamhet, tankar och ideér i arbetet med att utveckla samverkan mellan myndigheter inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att utveckla samverkan med näringslivet och idéburna sektorn, brukarorganisationer och andra aktörer inom samhället som arbetar med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsatser är viktigt för att alla människor ska inkluderas i ett jämställt, likabehandlande och icke-diskriminerande samhälle, för att företag och Sundbybergs stad skall växa och fortsätta vara en fantastisk stad att leva i och del i utvecklingen av ett inkluderande Stockholms län och Sverige.

 

 

Se en sammanfattande beskrivning av Samordningsförbundens verksamhet och syfte.

Filmen är framtagen av Samordningsförbundet Roslagen
enligt överenskommelse med Finsam Roslagen får filmen publiceras på
Samordningsförbundet Sundbybergs
stads hemsida.
Stort tack!

  Vår Insatskatalog lanserad

 

_____________________________________
VÅR INDIVIDINSATS
Finsamteam och finsamlots har startat

-- läs mer under insatser>>

 

Invigning finsamteam och finsamlots i Sundbybergs stad

2 oktober 2019 invigde vi det myndighetsgemensamma teamet med tillhörande lots, alltså drygt ett år sedan förbundet i Sundbyberg invigdes.

Teamet består av en handläggare från varje myndighet och arbetar med samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering för individer i behov av detta. ….Läs mer under insatser>>.

Invigningen var välbesök och efterlängtad och banden knöts för samverkan på lång sikt. 


 

 

Projekt vi är delaktiga i


Våld i nära relationer

Förbundet är del av regeringsuppdraget "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra" genom att medverka i projekt via NNS.
Läs mer här >>

ESF projekt MIA Vidare

Förbundet är del av ESF projekt MIA Vidare.
Ägare är Samordningsförbundet Östra Södertörn och samtliga 8 samordningsförbund i Region Stockholm deltar i projektet. Projektet startar med analysfas februari 2020, genomförandefas juni 2020 och slutdatum augusti 2022.
Ansökan>>

 
 

På gång i Samordningsförbundet Sundbybergs stad


Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Medverkan i projekt - regeringsuppdrag "Mäns våld mot kvinnor skall upphöra" ….läs mer på 
www.nnsfinsam.seAnmäl dig till vårt Nyhetsbrev!

 

 

Axplock från vår verksamhet under 2020

 

Lunchmöte 3 mars
Lansering av insatskatalogen samt presentation av två insatser

3 mars lanserades Sundbybergs del i "Insatskatalogen". Ett digitalt verktyg för dig som jobbar med individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för egen försörjning och för dig som är individ och behöver insatser för att vara redo för arbetsmarknad/studier och egen försörjning.

Verktyget innehåller samlade insatser i Sundbybergs stad från myndigheter och civilsamhället och är ständigt under utveckling. Ser du att det saknas någon insats, du funderar över något eller om någon info har blivit fel så hör av dig till förbundets kansli>>  eller direkt till redaktionen i Linköping >>

ca 40 personer som på lanseringen och fick också information om insatsen Talangakademien, se deras hemsida för mer info>> 
ett projekt som pågår året ut mellan myndigheter och fastighetsbolag i Sundbybergs stad.

Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena och föreningen Hälsans Natur kommer och presenterar sig i maj istället då tiden blev alldeles för kort. Naturhälsa arbetar med ungdomar och grön rehab. Se mer på deras hemsidan>>

 

Frukostmöte 11 mars -
Återrapportering av statsbidrag 2018:3 -
Anordnade av företagsträffar inom regionen

Redovisning av det uppdrag förbundet hade under 2019 att genomföra träffar med företag för att informera om CSR och inkludering och de möjligheter myndigheter och näringslivet gemensamt har att hitta dolda talanger stod på programmet denna tidiga morgon i  mars. Förbundet har genomfört och deltagit i ett antal möten med näringslivet i Sundbybergs stad och också stöttat företag inom IT att utveckla en modell och ett program, ett sk "Fast Track" inom bl a molnteknik. Vi fick lyssna till företaget Ignition Research och en deltagare i programmet som berättade om sin bakgrund och väg till arbete.
Bildspelet hittar du här >>

 

Frukostmöte 30 januari under temat "Våld i nära relationer"

ca 40 personer deltog i frukostmöte som var del 3 under temat "Våld i nära relationer" där myndigheter och organisationer presenterar vad de gör för att förhindra, upptäcka, behandla individer som utför eller är utsatta. Sundbybergs stads relationsvåldteam samt relationsvåldssamordnare deltog och berättade om sitt viktiga arbete, Sundbybergs kvinnojour samt Stjärnjouren berättade om vad de kan göra och gör. Många viktiga telefonnummer och kontaktytor presenterades. 
De som deltog i mötet fick ställa frågor och prata med varandra under frukosten. 
- " Det viktigaste jag varit och lyssnat på"!  - "Nu vet jag vad det finns för kontaktvägar för mig som jobbar direkt med individer"
- "Att det kan vara så många som 70% av alla som är i behov av samordnat stöd för rehabilitering till arbete kan vara, har varit eller utsätter för våld är otroligt skrämmande och något som är helt oacceptabelt, våldet måste upphöra nu!!"

Se bildspelet här >>

Om du är utsatt eller utsätter eller du tror att någon är utsatt finns dessa nummer att ringa för stöd:


Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon


020-50 50 50
Välj att sluta!

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar

020-555 666

 
Axplock från vår verksamhet under 2019Almedalsveckan 2019
Under en vecka i juli skapas förutsättningar för möten och lärande om dagens samhälle och vad som pågår av aktiviteter för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Förbundet medverkade i veckan genom en Finsamdag som anordnades av Finsam Gotland och Nationella Rådet. Dagen innehöll många exempel på vad Finsam gör för målgruppen, individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, men också om vilka utmaningar som finns och vad som görs på strukturell nivå.

Programmet för dagen innehöll:

TEMA 2019 - PSYKISK HÄLSA 

Seminarie -  "Psykisk Hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden"- i samarbete med Sundbybergs stad
Onsdagen den 10 april deltog ca 60 medarbetare och politiker från Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen i seminariet om "Psykisk hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden".

Ulla Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet föreläste om bemötande, brukarmedverkan och psykisk hälsa, .....se hennes bilder här>>>

Hjärnkolls ambassadörer och Lou Rehnlund, nationella samordnare berättade om bemötande, förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. ...….se hjärnkolls hemsida här>>>.
Johanna Hennberg som är ambassadör går även att nå för föreläsningar...se mer här>>>

Dagen bjöd på såväl teorier och modeller som egna erfarenheter och vilka möjligheter men även utmaningar som finns i samarbetet mellan och med myndigheter. Hur viktig individens förförståelse och delaktighet i beslut kring sin egen framtid och behandling är för att kunna känna sig som del av samhället. Hur viktig känslan av empowerment och delaktighet är för tilltron till sina förmågor och att resurser och kompetenser tas tillvara för utveckling av företag och ett samhälle där alla är lika värda. Tack alla som medverkade och tack till alla som kom och gav sig själva möjligheter till kompetensutveckling för att bli ännu bättre och ännu mer medvetna.
Förbundets seminarier, frukostmöten, föreläsningar et c syftar, förutom att skapa kompetensutveckling och lärande, även till att organisationer och människor skall mötas för att byta erfarenheter och lära känna varandras förutsättningar och möjligheter. Håll koll under aktuellt på kommande insatser.

Några kommentarer efter föreläsningen:
- "Tack, mycket bra föreläsning!" - "Tack för att vi fick vara så delaktiga och inkluderade i föreläsningen", - "Så viktigt att ta till sig den andra sidans perspektiv, hur viktig delaktighet är"

FINSAMVECKAN - "Jämt med Finsam" 15-18 oktober 2019

15 oktober - invigning av "Jämt med Finsam" -
exempel på jämställdhetsarbete på lokalt, regionalt och nationellt. Vi fick ta del av Sundbybergs stads utmaningar och hur staden praktiskt arbetar med jämställdhet på alla nivåer. 
......….Se bildspel från föreläsningen här >>

16 oktober - "Våld i nära relationer"
Sundbybergs stads relationsvåldssamordnare samt länsstyrelsen berättade om arbetet med våld i nära relationer. Vad är stadens uppdrag och vad kan man göra och vad är länsstyrelsens övergripande ansvar?
......….Se bildspel från föreläsningen här>>

 


Frukostmöte - "Stolta föräldrar" - föräldrar till HBTQ-barn
8 maj anordnade förbundet ett frukostmöte med tema "Stolta föräldrar" - föräldrar till HBTQ-barn och behovet av samarbete med myndigheter, vikten av rätt bemötande, kunskap och förståelse för vilka möjligheter och utmaningar individer och omgivningen står inför. Föreläsningen riktade sig till medarbetare inom regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och stadens olika yrkesgrupper. En mycket uppskattad föreläsning av två stolta mammor som representerade "Stolta föräldrar".

Se bildspel från föreläsningen >>

 

"Finsam så in i Norden"

Nationella Finsamkonferensen 2019 är avslutad och två innehållsrika, intressanta, lärande och nätverkande dagar till ända.  Stockholms läns 8 samordningsförbund tillsammans med Nationella Rådet arrangerade konferensen med den äran.
2020 års konferens anordnas av Halmstad, vilket vi ser fram emot.........Klicka här för att läsa mera>>

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll avslutar Finsamkonferensen - "Finsam så in i Norden"

”Vår välfärd är ryggraden i den svenska modellen och spelar en avgörande roll för tryggheten genom hela livet. Med smarta och starka gemensamma system för välfärd, omfördelning och ekonomisk trygghet i livets olika skeden bygger vi inte bara ett samhälle som håller ihop – vi bygger ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Jag vill stärka den tryggheten och investera i välfärden och i människor"  (www.regeringen.se)


Invigningen 12 oktober 2018 - en spännande dag med gott innehåll
Sagt av deltagare - "som ett kinderegg, flera överraskningar i ett, intressanta föreläsningar, spännande utställare och mingel med trevliga människor som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering".

Den 12 oktober invigde vi förbundet i Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg. Catarina Örtengren, förbundschef och Nelly Andersson, konsult, summerade dagen som mycket lyckad med ett intressant och spännande program som lockade ett 100 tal gäster.

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka
för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden.
Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet!
Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för
både människor och samhälle.
Läs mer
www.finsam.se

GDPR - Samordningsförbundet Sundbybergs stad är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning.  Kontakt förbundet om du har frågor .


Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!