Vi ser
förmågan

Vi stödjer människor att använda sina resurser
för att ta plats i samhället.

Tillsammans med samhällets alla aktörer utvecklar vi samverkan för att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få ta del av det. Med ett normkritiskt förhållningssätt bidrar vi till att alla ska vara delaktiga i ett jämställt och inkluderande samhälle.

Vision.

Vi ser
förmågan.

samsund
samsund

Värdeord.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Egenmakt – Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!

Tillsammans – Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.

Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet Samsund ägs och styrs av Järfälla, Sundbybergs stad, Upplands-Bro, Region Stockholm samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På denna webbplats hittar du samlad information om vilket stöd som finns för dig som bor i Järfälla, Sundbyberg eller Upplands-Bro och behöver ett samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

I Välfärdsguiden finns insatser och aktiviteter som kan passa, dina behov och din situation. Vägvalen består av insatser, stöd och aktiviteter som olika myndigheter, organisationer och verksamheter erbjuder. 

Nyheter

Samverkansträd, konfetti och mingel

Stort tack till alla som kom till invigningen av Lumena Samsund och kansliets lokaler i fredags. Vi firade tillsammans våra framgångar så här långt och ser fram emot kommande år

Invigning av Lumena och Conecto

Den 31 maj invigdes de två stora ESF-projekten Lumena och Conecto i Stockholm City. I projektet deltar 20 kommuner som täcker ett stort geografiskt område från Norrtälje i norr till Nynäshamn och Södertälje i söder.

Våra 5 bästa tips

Alla har vi kanske träffat på dem, personerna som gör sig omöjliga att göra nöjda. Oavsett hur många svar och underlag som vi lämnar för att förklara ett beslut, så återkommer de. Metoder och verktyg

Samverkan tar gemensamma kliv

Under det första kvartalet har Samsund fått möjlighet att leda processen till en gemensam överenskommelse mellan Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen. Med målgruppernas behov i fokus har medarbetare och chefer tillsammans sökt hitta gemensamma arbetssätt och

Skip to content