Aktuellt

Här hittar du Samordningsförbundet Sundbybergs stads mötesdatum för styrelse och beredningsgrupp men även information om frukostmöten, utbildningar, konferenser och andra evenemang  inom området samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering.1 juli

MIA Vidare 
delprojekt Sundbyberg

läs mer här>>

Idag invigdes Upplands Bros deltagande i ESF projekt MIA Vidare och delprojekt Sundbyberg
med insatser för kommunmedborgare i Upplands Bro

se under  hem så hittar du bilder från  den festligainvigningen idag
Corona (Covid-19)


Under pågående pandemi följer vi naturligtvis de riktlinjer och rekommendationer som vår riksdag och regering beslutar om samt våra ingående parters interna instruktioner. Detta innebär att:

-  interna möten till största delen genomförs på digitala arenor

- möten med dig som deltagare samt andra stödjande insatser genomförs i första handpå digitala arenor

- strukturella insatser, ex frukostmöten och andra fysiska samverkansmötesplatser är framflyttade till hösten

- vi följer utvecklingen och analyserar konsekvenserna för FINSAMs målgrupper

- bevakar välfärden för särskilt utsatta

För dig som mår dåligt finns stödlinjer:

Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80. Tar emot samtal alla dagar mellan kl. 21.00 – 06.00

Jourhavande präst: Telefonstöd, via 112, Alla dagar, klockan 21-06, Chattstöd: Söndag-torsdag, klockan 20-24.

Alkohollinjen: Stöd för att förändra dina alkoholvanor. Jour 020-84 44 48 (Mån – tors 12-19, fre 12-17)

Bris stödjer barn som far illa: Jour: 116 111 (må−sö 14−21. On 17−21).

Brottsofferjouren Jour: 0200-21 20 19

Hassela helpline: för dig med oro för att någon ungdom håller på att glida in i missbruk eller kriminalitet. Jour: 0200-220 555

Hopp: är en ideell organisation som stödjer offer för sexuella övergrepp. Jour:
076-19 99 343

Killjouren: bistår unga män som utsätts för våld. Ring eller SMS:a 070-654 38 73 så återkommer killjouren till dig.

Kvinnofridslinjen: är en dygnetruntöppen nödlinje för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och närstående kan ringa. Jour: 020-50 50 50 (dygnet runt).

Kvinnojour och tjejjour: Använd sökfunktionen på ROKS hemsida >>  för att hitta en jour nära dig

Trans och tjejjour i Sundbyberg: se hemsidan här>>

Manscentrum: bistår män i kris. Tel: 08-643 11 83 (Tidsbokning).Mansjouren organiserar flera mansjourer. Se mansjourens medlemsförteckning för att hitta en mansjour nära dig.

Mansjouren i Stockholms län: Tel: 08-30 30 20 (Tidsbokning).

Mikamottagningen i Stockholm: för dig som säljer sex eller utsätts för människohandel eller trafficking för sexuella ändamål. Tel: 08-508 25 501 eller 08-668 69 87.

Mind Självmordslinje Jour: 90101 (dygnet runt alla dagar)
Mind Föräldratelefon: Tel: 020–85 20 00 (10 – 15 vardagar)
Mind Äldretelefon:  Tel: 020–22 22 33 (10 – 15 vardagar)

Nationella Hjälplinjen Jour: 0771-22 00 60 (13-22 alla dagar)

PrevenTell:  för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Ring PrevenTell om du är orolig för att skada dig själv eller någon annan sexuellt. Läs mer på PrevenTells hemsida. Tel: 020-66 77 88 (vard 12-14.30)

Save The Children Helpline:  för barn som talar Arabiska, Dari eller Engelska. Tel: 0200–77 88 20

Stödlinjen för spelberoende Jour: 020-819100 (09-21 alla helgfria vardagar)

Tjejzonen: erbjuder fem chattar för tjejer 15-25 år (20-22 alla dagar utom lördag)

Fler stödinsatser samlade på en hemsida klicka på länken här>>

 


Aktuella rapporter!

Statliga utredningen
"Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"
SOU: 2020:24,
läs mer här >>
Forte

Publikation - Övergången från ung till vuxen person med funktionsnedsättning
läs mer här >>


Frukostmöten, utbildningar, dialogmöten


Kommande frukostmöten och seminarier

14 oktober kl 9-12
Allaktivitetshuset Sundbyberg och via zoom

Föreläsning av Jakob Carlander,
legitimerad psykoterapeut, handledare och
författare.
"Att förstå sin egen utsatthet"

Föreläsningen riktar sig mot dig som i sitt dagliga arbete hanterar människor i utsatta situationer vilket kan vara mycket krävande och utmanande. Att arbeta med människor i en utsatt situation är också att ställas inför sin egen utsatthet.

Se inbjudan här>>....................

November
En månad fri från våld - kom och lyssna till föreläsningar, workshops och andra aktiviteter om pågående arbeten och hur arbetet sker i Sundbyberg.

Program kommer under oktober............


Kalender

 September 2020


18 september
kl 14-16 Styrelsemöte

Oktober 2020

1 oktober kl. 14.00-15.30
Webbinarium Samordningsförbundet Södertälje  med Arbetsförmedlingen – save the date  
https://sfris.se/

7 oktober kl   
Webbinarium Samordningsfö
rbundet Roslagen - ”Arbetsintegrerande sociala företag” 
http://samordningsodraroslagen.se/

7 oktober kl 9-16 Finsamkonferens Stockholm - framflyttad

8-9 oktober kl 9-16 Förbundschefsdagar - inställd

14 oktober kl 9-12 Föreläsning Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 Sundbyberg,  även som webbinarium
- "Att förstå sin egen utsatthet" - Jakob Carlander

21 oktober kl  0830-1000 
Webbinarium Samordningsförbunden Roslagen, SUVS och Samsund -  ”Arbetsförmedlingen idag”

21 oktober - MUCF
Kunskapskonferensen 2020 om det civila samhället


23 oktober kl 13-16 Beredningsgrupp
Informationsturné + möte

November 2020

NOVEMBER ..EN MÅNAD FRI FRÅN VÅLD ...............

13 november kl 14-16
Styrelsemöte

16 november kl 13-16 Beredningsgrupp informationsturné+möte

23-27 november
Intensifierat program under temat en månad fri från våld
- "En vecka fri från våld"
Diverse aktiviteter kommer att anordnas tillsammans med Sundbybergs stad, kvinnojouren, Tris etc

December 2020

7 december kl 13-15 Styrelse och beredningsgruppsmöte
7 december kl 15-16 Medlemssamråd


Information,länkar,andra samordningsförbund

Information

Rapport AFA - Sjukskrivningstal och psykisk ohälsa per län
.... Läs mer >>

ESF projekt MIA - 2-årsrapport ….
Läs mer >>

ESF projekt "Kugghjulet" - stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Stockholm ….
Läs mer >>

NATIONELL RAPPORT 2018 ’’Aggregerat resultat från indikatorenkäterna’’ …….  Läs rapporten>>

Rapport MUCF  "Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet" ……. Läs rapporten>>

Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2017:24 " Ett jämställt Stockholm"...…..Läs rapporten>>

Statistiska Centralbyrån - "På tal om kvinnor om män"...… läs rapporten här>>

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!