Aktuellt

Här hittar du Samordningsförbundet Sundbybergs stads mötesdatum för styrelse och beredningsgrupp men även information om frukostmöten, utbildningar, konferenser och andra evenemang  inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Frukostmöten, utbildningar, dialogmöten

30 januari 2020 
kl 8-10 - Våld i nära relationer 

Sundbybergs kvinnojour, Sundbybergs stads relationsvåldsteam samt Stjärnjouren kommer och berättar om sitt arbete
Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10
Anmälan till kansli>>

Februari - 2020
invigning insatskatalogen och 2 insatser presenteras; 
UngHälsa och Talangakademien

Kalender

JANUARI 2020

20 januari kl 13-16 Planeringsdag styrelse + beredningsgrupp

30 januari kl 8.00-10.00 Frukostmöte - "Våld i nära relationer" - kvinnojouren tillsammans med Sundbybergs stad och andra aktörer informerar om sitt arbete.

FEBRUARI 2020

3 februari kl 13-16 Beredningsgrupp

21 februari kl 1230-1530 Revisionsmöte

MARS 2020

3 mars kl 8-10 FrukostmöteInvigning insatskatalogen - samt info om två insatser ur katalogen

6 mars kl 14-16 Styrelsemöte

18 mars kl 9-11 Revisionsmöte

20 mars kl 13-16 Beredningsgrupp

24-25 mars Finsamkonferens

24 mars NNS årsmöte

APRIL 2020

24 april kl 13-14 Medlemssamråd
24 april kl 14-16 Styrelsemöte

MAJ 2020

11 maj kl 13-16 Beredningsgrupp

JUNI 2020

8 juni kl 13-16 Styrelse + beredningsgrupp
Utvärdering av VP 2020


Information,länkar,andra samordningsförbund
Information

Rapport AFA - Sjukskrivningstal och psykisk ohälsa per län
.... Läs mer >>

ESF projekt MIA - 2årsrapport ….
Läs mer >>

ESF projekt "Kugghjulet" - stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Stockholm ….
Läs mer >>

NATIONELL RAPPORT 2018 ’’Aggregerat resultat från indikatorenkäterna’’ …….  Läs rapporten>>

Rapport MUCF  "Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet" ……. Läs rapporten>>

Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2017:24 " Ett jämställt Stockholm"...…..Läs rapporten>>

Statistiska Centralbyrån - "På tal om kvinnor om män"...… läs rapporten här>>

Länkar

Sajter med aktuell info inom området arbetslivsinriktad rehabilitering

Ingvar Nilsson - Nationalekonom Socioekonomiska rapporter>>

NNS>>

Hjärnkoll>>

MUCF >>

SCB>>


Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!