Aktuellt

Här hittar du vad som är aktuellt i Samordningsförbundet Sundbybergs stad.

Du hittar mötesdatum för styrelse och beredningsgrupp men
även information om frukostmöten, utbildningar, konferenser och andra evenemang 
inom området samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering.


NOVEMBER 2021

November är förbundets "Månad fri från våld"
Vi genomför föreläsningar om hur vi kan
- stoppa våldet,
- tidigt upptäcka, förebygga och
- vad jag gör om jag är/har varit utsatt eller
upptäcker att någon är utsatt eller har varit utsatt!

Kunskapsökning och civilkurage!

Se programmet här
Några av föreläsarna: Voov, Wonsa, Män, Peter Rung etc


Förbundet får ny förbundschef

Annica Falk hälsas välkommen till Samordningsförbundet Sundbybergs stad som ny förbundschef!
Hon startar i mitten av november 2021. 


Sundbyberg skriver på Demokratiåtagande 

Sveriges demokrati fyller 100 år 

läs mer här>>


Missa inte förbundens
demokratidag 8 november
kl 13.00-16.00

Program och inbjudan>>


Psykisk hälsa

Rafiq 26 år har fått stöd av ett samordningsförbund
se film här >>

I augusti publicerades i Aftonbladet en bilaga om psykisk hälsa i samarbete med MIND.
Några samordningsförbund i Stockholm beskrev det arbete som görs inom området och vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Läs bilagan här>>

ESF Projekt SUNDBAS nu i genomförandefas

Samordningsförbundet kommer vara del av Sundbybergs stads projekt Sundbas under 2021-2023.
Både som samverkanspart och som finansiär. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och ägs av Sundbybergs stad.

- ”Projektet kommer att utveckla en väg till långsiktig hållbar egenförsörjning för personer med sammansatt problematik som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och har fastnat i ett långvarigt bidragsberoende. Projektet ska utveckla och testa en metod för arbetsträning och på så sätt stärka deltatagarnas individuella förmågor och rusta dem för ett mer hållbart arbetsliv”. 

15 april gick projektet in i genomförandefas.

Info om projekt Sundbas>>


SUNDBAS invigning

Invigning av Café Ekbacken i Sundbyberg: En möjlighet till anställning och arbetsuppgifter som anpassas efter arbetsförmågan. Samtidigt får Ekbackens olika verksamheter sitt efterlängtade café. Projekt Sundbas är ett samarbete mellan Sundbybergs stad och Samordningsförbundet Sundbyberg med medel från Svenska ESF-rådet


Förstudie SAMWIN

Vi har ansökt om och fått möjlighet att genomföra förstudie inför kommande utlysning av medel via Europeiska Socialfonden. Förstudien påbörjas januari 2021 och avslutas i september 2021.

- "Förstudien ska undersöka vad som varit framgångsrikt för målgruppen av rehabiliterings-insatser. Hur företagens vilja och möjligheter, med rätt stöd, utifrån kunskap och sammanhållning av samhällets resurser, kan leda till en tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad, där samhällets resurser nyttjas optimalt och allas förmågor och behov tas tillvara samtidigt som arbetsgivare får möjlighet att ta sitt sociala ansvar. Förstudien ska leda till en eller flera modeller eller arbetssätt som kan vara aktuella att prövas i ett kommande ESF Projekt".

Läs ansökan här>>Samordningsförbunden i Stockholms län 
har en gemensam hemsida
läs mer på

www.finsamstockholmslan.se


Se film med arbetsmarknadsdepartementets företrädare - Ola Florin om förbundens arbete med våld i nära relationer
länk hittar du här >>

Arbetsförmedlingens uppdrag och arbete med våld i nära relationer - informationsfilmer som berättar vilka aktörer som finns och vad de gör. Samordningsförbundet finns med utifrån sitt arbete i regeringsuppdraget 
Se filmerna här>>


15 september 2020 startade
MIA Vidare, delprojekt Sundbybergs
Projekt Upplands Bro Kommun

läs mer här>>

15 september invigdes Upplands Bro Kommuns deltagande i ESF projekt MIA Vidare och delprojekt Sundbyberg
med insatser för kommunmedborgare i Upplands Bro

Corona (Covid-19)


Under pågående pandemi följer vi naturligtvis de riktlinjer och rekommendationer som vår riksdag och regering beslutar om samt våra ingående parters interna instruktioner. Detta innebär att:

-  interna möten till största delen genomförs på digitala arenor

- möten med dig som deltagare samt andra stödjande insatser genomförs i första handpå digitala arenor

- strukturella insatser, ex frukostmöten och andra fysiska samverkansmötesplatser är framflyttade till hösten

- vi följer utvecklingen och analyserar konsekvenserna för FINSAMs målgrupper

- bevakar välfärden för särskilt utsatta

För dig som mår dåligt finns stödlinjer:

Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80. Tar emot samtal alla dagar mellan kl. 21.00 – 06.00

Jourhavande präst: Telefonstöd, via 112, Alla dagar, klockan 21-06, Chattstöd: Söndag-torsdag, klockan 20-24.

Alkohollinjen: Stöd för att förändra dina alkoholvanor. Jour 020-84 44 48 (Mån – tors 12-19, fre 12-17)

Bris stödjer barn som far illa: Jour: 116 111 (må−sö 14−21. On 17−21).

Brottsofferjouren Jour: 0200-21 20 19

Hassela helpline: för dig med oro för att någon ungdom håller på att glida in i missbruk eller kriminalitet. Jour: 0200-220 555

Hopp: är en ideell organisation som stödjer offer för sexuella övergrepp. Jour:
076-19 99 343

Killjouren: bistår unga män som utsätts för våld. Ring eller SMS:a 070-654 38 73 så återkommer killjouren till dig.

Kvinnofridslinjen: är en dygnetruntöppen nödlinje för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och närstående kan ringa. Jour: 020-50 50 50 (dygnet runt).

Kvinnojour och tjejjour: Använd sökfunktionen på ROKS hemsida >>  för att hitta en jour nära dig

Trans och tjejjour i Sundbyberg: se hemsidan här>>

Manscentrum: bistår män i kris. Tel: 08-643 11 83 (Tidsbokning).Mansjouren organiserar flera mansjourer. Se mansjourens medlemsförteckning för att hitta en mansjour nära dig.

Mansjouren i Stockholms län: Tel: 08-30 30 20 (Tidsbokning).

Mikamottagningen i Stockholm: för dig som säljer sex eller utsätts för människohandel eller trafficking för sexuella ändamål. Tel: 08-508 25 501 eller 08-668 69 87.

Mind Självmordslinje Jour: 90101 (dygnet runt alla dagar)
Mind Föräldratelefon: Tel: 020–85 20 00 (10 – 15 vardagar)
Mind Äldretelefon:  Tel: 020–22 22 33 (10 – 15 vardagar)

Nationella Hjälplinjen Jour: 0771-22 00 60 (13-22 alla dagar)

PrevenTell:  för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Ring PrevenTell om du är orolig för att skada dig själv eller någon annan sexuellt. Läs mer på PrevenTells hemsida. Tel: 020-66 77 88 (vard 12-14.30)

Save The Children Helpline:  för barn som talar Arabiska, Dari eller Engelska. Tel: 0200–77 88 20

Stödlinjen för spelberoende Jour: 020-819100 (09-21 alla helgfria vardagar)

Tjejzonen: erbjuder fem chattar för tjejer 15-25 år (20-22 alla dagar utom lördag)

Fler stödinsatser samlade på en hemsida klicka på länken här>>


Aktuella rapporter!

Statliga utredningen
"Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"
SOU: 2020:24,
läs mer här >>
Forte

Publikation - Övergången från ung till vuxen person med funktionsnedsättning
läs mer här >>

Frukostmöten, utbildningar, dialogmöten

Kommande frukostmöten och seminarier

 


Kalender

 


Information,länkar,andra samordningsförbund

Information

Rapport AFA - Sjukskrivningstal och psykisk ohälsa per län
.... Läs mer >>

ESF projekt MIA - 2-årsrapport ….
Läs mer >>

ESF projekt "Kugghjulet" - stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Stockholm ….
Läs mer >>

NATIONELL RAPPORT 2018 ’’Aggregerat resultat från indikatorenkäterna’’ …….  Läs rapporten>>

Rapport MUCF  "Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet" ……. Läs rapporten>>

Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2017:24 " Ett jämställt Stockholm"...…..Läs rapporten>>

Statistiska Centralbyrån - "På tal om kvinnor om män"...… läs rapporten här>>

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan