Aktuellt

Här hittar du Samordningsförbundet Sundbybergs stads mötesdatum för styrelse och beredningsgrupp men även information om frukostmöten, utbildningar, konferenser och andra evenemang  inom området samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering.

Frukostmöten, utbildningar, dialogmöten

11 mars -2020 Frukostmöte kl 08.00-10.00
Presentation av Förbundets arbete med företagsträffar - statsbidrag företagsträffar 2018:3 och ett resultat av det arbetet

INBJUDAN hittar du här>>

Kommande frukostmöten
Maj kl 8-10
"Stegförflyttningar vad är det och hur jobbar ett social företag med det". Går det ens att mäta?

Lyssna till studie om FIT ( Feedback Informerade Tjänster och är ett feedbackbaserat arbete) i MIA Projektet samt "Naturhälsas" arbete med stegförflyttningar

14 oktober kl 9-12
Allaktivitetshuset Sundbyberg

Föreläsning av Jakob Carlander,
legitimerad psykoterapeut, handledare och
författare.
"Att förstå sin egen utsatthet"

Föreläsningen riktar sig mot dig som i sitt dagliga arbete hanterar människor i utsatta situationer vilket kan vara mycket krävande och utmanande. Att arbeta med människor i en utsatt situation är också att ställas inför sin egen utsatthet.

November
En vecka fri från våld - kom och lyssna till föreläsningar om pågående arbeten och hur gör vi i Sundbyberg

Kalender

 

Februari 2020

13 och 14 februari kl 10-16 Bazaren
Sveriges största jobb och utbildningsmässa
Läs mer här >>

18 februari kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
BDD – Att hata sin spegelbild - Jasmine Öhlin.
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

25 februari kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie 
Anhörig - Att ha ett barn med psykisk ohälsa – När omsorgen ständigt gnager
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

21 februari kl 1230-1530 Revisionsmöte

Mars 2020

3 mars kl 12-13.30 Lunchmöte
Invigning insatskatalogen - samt info om två insatser ur katalogen
Se inbjudan här>>

3 mars kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
Ätstörning - När maten blir ens fiende. Agnes Eriksson.
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

6 mars kl 14-16 Styrelsemöte

10 mars kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
Social fobi - När omvärlden blir ett hot.
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

11 mars kl 8-10 Frukostmöte 
Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

Redovisning av statsbidrag företagsträffar 2018:3. Hur kan företag hitta dolda talanger?
Kom och lyssna på vad förbundet har genomfört för att sprida kunskap och vara med och stötta nya idéer kring målgruppens delaktighet i arbetslivet. 
Se inbjudan här>>

12 mars kl 0900-1630 SKR - Konferens 
"Konferens om evidens och metoder inom vård och omsorg.
Spelar det någon roll vilka metoder vi använder?"
Se länk här>>

13 mars kl 8-15.30 Konferens (kostnadsfri)
"En dag om behandling av våldsutövare"
Manscentrum, Kriscentrum för män
Se inbjudan här >>

17 mars kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
Utanförskap - Att aldrig höra till någonstans. Micael Dahlén
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

18 mars kl 9-11 Revisionsmöte

20 mars kl 13-16 Beredningsgrupp

24-25 mars Årets Finsamkonferens i Halmstad
Innanförskapets möjligheter
Läs mer här>>

24 mars NNS årsmöte

April 2020

2 april kl 16-18 kl 16-18
Länspresidiemöte

15 april kl 14-16 Presentation för arbetsmarknads- och socialdepartementet av MIA projektets resultat

16 april kl 9-12
Agenda 2030 - fokus på jämlikt samhälle
Länsstyrelsens seminarier

Läs mer här>>

21 april kl 9-15

Länsstyrelsens seminarier
Arbetsmarknad och funktionshinder
Läs mer här>>

24 april kl 13-14 Medlemssamråd
24 april kl 14-16 Styrelsemöte

Maj 2020

11 maj kl 13-16 Beredningsgrupp

28 maj kl 10-15 MUCF - Forumkonferens 2020
En dag om trender i ideellt engagemang, nya digitala landskap och framtidens hållbara effekter
se inbjudan här>>

Juni 2020

8 juni kl 13-16 Styrelse + beredningsgrupp
Utvärdering av VP 2020

29 juni - 3 juli Almedalsveckan Gotland

Information,länkar,andra samordningsförbund
Information


Rapport AFA -
Sjukskrivningstal och psykisk ohälsa per län
.... Läs mer >>

ESF projekt MIA - 2årsrapport ….
Läs mer >>

ESF projekt "Kugghjulet" - stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Stockholm ….
Läs mer >>

NATIONELL RAPPORT 2018 ’’Aggregerat resultat från indikatorenkäterna’’ …….  Läs rapporten>>

Rapport MUCF  "Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet" ……. Läs rapporten>>

Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2017:24 " Ett jämställt Stockholm"...…..Läs rapporten>>

Statistiska Centralbyrån - "På tal om kvinnor om män"...… läs rapporten här>>

Länkar

Sajter med aktuell info inom området arbetslivsinriktad rehabilitering

Ingvar Nilsson - Nationalekonom Socioekonomiska rapporter>>

NNS>>

Hjärnkoll>>

MUCF >>

SCB>>

Länsstyrelsen>>

Forum>>


Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!