Aktuellt

Här hittar du Samordningsförbundet Sundbybergs stads mötesdatum för styrelse och beredningsgrupp men även information om frukostmöten, utbildningar, konferenser och andra evenemang  inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Frukostmöten, utbildningar, dialogmöten

3 mars - 2020 Lunchmöte kl 12-13.30
Invigning insatskatalogen och 2 insatser presenteras; 
Färentuna Hälsogård och Talangakademien
Se inbjudan här>>

11 mars -2020 Frukostmöte 08.00-09.30
Presentation av Förbundets arbete med företagsträffar - statsbidrag företagsträffar 2018:3 och ett resultat av det arbetet

Vill du vara med, anmäl via mail till förbundschef och få mer info

Kalender

 

Februari 2020

13 och 14 februari kl 10-16 Bazaren
Sveriges största jobb och utbildningsmässa
Läs mer här >>

18 februari kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
BDD – Att hata sin spegelbild - Jasmine Öhlin.
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

25 februari kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie 
Anhörig - Att ha ett barn med psykisk ohälsa – När omsorgen ständigt gnager
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

21 februari kl 1230-1530 Revisionsmöte

Mars 2020

3 mars kl 12-13.30 Lunchmöte
Invigning insatskatalogen - samt info om två insatser ur katalogen
Se inbjudan här>>

3 mars kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
Ätstörning - När maten blir ens fiende. Agnes Eriksson.
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

6 mars kl 14-16 Styrelsemöte

10 mars kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
Social fobi - När omvärlden blir ett hot.
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

17 mars kl 18-19.30 Hjärnkolls föreläsningsserie
Utanförskap - Att aldrig höra till någonstans. Micael Dahlén
Fri entré men anmälan på: https://simplesignup.se/event/161215

18 mars kl 9-11 Revisionsmöte

20 mars kl 13-16 Beredningsgrupp

24-25 mars Årets Finsamkonferens i Halmstad
Innanförskapets möjligheter
Läs mer här>>

24 mars NNS årsmöte

April 2020

16 april kl 9-12
Agenda 2030 - fokus på jämlikt samhälle
Länsstyrelsens seminarier

Läs mer här>>

21 april kl 9-15

Länsstyrelsens seminarier
Arbetsmarknad och funktionshinder
Läs mer här>>

24 april kl 13-14 Medlemssamråd
24 april kl 14-16 Styrelsemöte

Maj 2020

11 maj kl 13-16 Beredningsgrupp

Juni 2020

8 juni kl 13-16 Styrelse + beredningsgrupp
Utvärdering av VP 2020


Information,länkar,andra samordningsförbund
Information

Rapport AFA - Sjukskrivningstal och psykisk ohälsa per län
.... Läs mer >>

ESF projekt MIA - 2årsrapport ….
Läs mer >>

ESF projekt "Kugghjulet" - stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Stockholm ….
Läs mer >>

NATIONELL RAPPORT 2018 ’’Aggregerat resultat från indikatorenkäterna’’ …….  Läs rapporten>>

Rapport MUCF  "Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet" ……. Läs rapporten>>

Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2017:24 " Ett jämställt Stockholm"...…..Läs rapporten>>

Statistiska Centralbyrån - "På tal om kvinnor om män"...… läs rapporten här>>

Länkar

Sajter med aktuell info inom området arbetslivsinriktad rehabilitering

Ingvar Nilsson - Nationalekonom Socioekonomiska rapporter>>

NNS>>

Hjärnkoll>>

MUCF >>

SCB>>

Länsstyrelsen>>


Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!