Aktuellt
Här hittar du Samordningsförbundet Sundbybergs stads mötesdatum för styrelse och beredningsgrupp men även information om frukostmöten, utbildningar, konferenser och andra evenemang  inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

FINSAMVECKA "Jämt i Finsam" - 15-18 oktober
en vecka med kostnadsfria föreläsningar inom området jämställt Finsam
 
det finns fortfarande platser kvar - om du vill komma
maila mig här>>

Se inbjudan här>>

 

 

 

KALENDER
OKTOBER 2019


14 oktober kl 9-16 Utvecklingsforum 2019 - SIDA
Jämställdhet i motvind – hur vänder vi trenden?

15-18 oktober - Jämt i Fnsam 
Se mer information här>>

Finsamvecka "Jämt i Finsam" - 4 Samordningsförbund i Norr arrangerar föreläsningar och inspiration med fokus på jämställdhet under veckan.

15 oktober kl 08.30-11.30 och kl 13.30-16.00
Jämställd samordning, aktuell forskning, genuskompassen etc
16 oktober kl 08.30-11.30 Roslagen - "Jämställd hälsa
16 oktober kl 13.30-16.00 Sundbyberg - "Våld i nära relationer"
17 oktober kl 08.30-16.00 SUVS - "Nyanlända kvinnor"
18 oktober kl 08.30-16.00 Stockholm - "Stadsdelsmammorna"

18 oktober kl 14.00-16.00 Styrelsemöte

22-23 oktober Förbundschefsdagar

29-30 oktober NNS Höstkonferens

NOVEMBER 2019

5 november kl 12.00-16.00 VP beredningsgrupp

7 november kl 8.00-10.00 Frukostmöte Nyföretagarcentrum

12 november kl 8.00-10.00 Frukostmöte "Våld i nära relationer"
Region Stockholm berättar om sitt arbete.

12 november kl 16-18 Länspresidiemöte

15 november kl 14.00-16.00 Styrelsemöte

19 november ASF dag - "arbetssocial företag skapar jobb"
Se inbjudan här>>

20 november kl 11.30-12.30 Lunchmöte företagare
"Kompetensförsörjning och växt genom inkludering och CSR"
AMBEA föreläsare + ytterligare två företag

DECEMBER 2019

2 december kl 10.00-12.00 Medlemssamråd

2 december kl 13.00-15.00 Styrelse + beredningsgrupp
2 december kl 15.00-16.00 styrelsemöte - beslut VP 2020

6 december kl 10.00-12.00 Styrgrupp Finsamteam

11 december kl 10.00-12.00 Workshop samverkan

12 december kl 08.00-10.00 Frukostmöte lansering insatskatalog

13 december kl 10.00-12.00 Styrelsemöte

JANUARI 2020

30 januari kl 8.00-10.00 Frukostmöte - "Våld i nära relationer" - kvinnojouren tillsammans med Sundbybergs stad och andra aktörer informerar om sitt arbete.


INFORMATION


ESF projekt MIA - 2årsrapport …. Läs mer >>

ESF projekt "Kugghjulet" - stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Stockholm ….
Läs mer >>

Nyhetsbrev från Finsam, juli 2019 
...  Läs mer>>

NATIONELL RAPPORT 2018 ’’Aggregerat resultat från indikatorenkäterna’’ …….  Läs rapporten>>

Rapport MUCF  "Hitta vägen!Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet" ……. Läs rapporten>>

Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2017:24 " Ett jämställt Stockholm"...…..Läs rapporten>>

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!