Aktuellt
Här hittar du Samordningsförbundet Sundbybergs stads mötesdatum för styrelse och beredningsgrupp men även information om frukostmöten, utbildningar, konferenser och andra evenemang  inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Intresserad av att arbeta med uppdraget FINSAMLOTS eller FINSAMTEAMMEDLEM?
Förbundets parter kommer hösten 2019 starta upp individinsatser i form av ett Finsamteam, en Finsamlots samt insatser sammanfattade i insatskatalogen.  För mer info klicka på knapparna nedan

 

KALENDER
AUGUSTI 2019

20 augusti kl 13.00-15.30 Beredningsgruppsmöte

30 augusti kl 10.00-11.30 Styrelsemöte

SEPTEMBER 2019

18 september kl 16.30-18.00 Funktionsrättsråd

19 september kl 12.00-18.00 BusinessHacks

OKTOBER 2019
2 oktober  - Spara datumet!!

kl 13.00-16.00
Invigning Finsamteam, finsamlots samt Insatskatalog

7 oktober kl 13.00-16.00  Beredningsgrupp

9 oktober kl 09.00-12.00  Samverkansworkshop

10 oktober invigning Aktivitetsplatsen Stockholm

15-18 oktober - Spara veckan!

Finsamvecka "Jämt i Finsam" - 4 Samordningsförbund i Norr arrangerar föreläsningar och inspiration med fokus på jämställdhet under veckan.
15 oktober kl 08.30-11.30 och kl 13.30-16.00
Jämställd samordning, aktuell forskning, genuskompassen etc
16 oktober kl 08.30-11.30 Roslagen - "Jämställd hälsa
16 oktober kl 13.30-16.00 Sundbyberg - "Våld i nära relationer"
17 oktober kl 08.30-16.00 SUVS - "Nyanlända kvinnor"
18 oktober kl 08.30-16.00 Stockholm - "Stadsdelsmammorna"

18 oktober kl 1400-16.00 Styrelsemöte

22-23 oktober Förbundschefsdagar

29-30 oktober NNS Höstkonferens

NOVEMBER 2019

5 november kl 12.00-16.00 VP beredningsgrupp

15 november kl 14.00-16.00 Styrelsemöte

19 november ASF dag

DECEMBER 2019

2 december kl 10.00-12.00 Medlemssamråd

2 december kl 13.00-16.00 Styrelse + beredningsgrupp

6 december kl 10.00-12.00 Styrgrupp Finsamteam

11 december kl 10.00-12.00 Workshop samverkan

13 december kl 10.00-12.00 Styrelsemöte


INFORMATION

ESF projekt "Kugghjulet" - stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Stockholm …. Läs mer >>

Nyhetsbrev från Finsam, april/maj 2019 
...  Läs mer>> 

NATIONELL RAPPORT 2018 ’’Aggregerat resultat från indikatorenkäterna’’ …….  Läs rapporten>>

Rapport MUCF  "Hitta vägen!Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet" ……. Läs rapporten>>

Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2017:24 " Ett jämställt Stockholm"...…..Läs rapporten>>

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!