Bättre lag bidrar till att fler får jobb

I Stockholms län bidrar projekten Lumena och Conecto till att 1600 personer ska få ett arbete och 1000 personer ska få kompetensutvecklingsinsatser. Projekten startades genom sju samordningsförbund i Stockholms län. Nu ska Finsam-lagen som styr förbunden ses över, och då får samordningsförbunden vara med och ge råd. Målet är att ge människor bättre stöd på vägen mot eget arbete.

– Vi är så tacksamma över den här möjligheten, säger Fredrik Lundén, ordförande för NNS, Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS).

Samordningsförbunden har tillsammans med sina medlemmar stor erfarenhet av att driva projekt som hjälper människor på vägen mot arbete.

– Genom det här arbetet har vi samlat erfarenheter som vi tror kan bidra till en bättre lagstiftning, säger Ajda Asgari, styrelseledamot i två av förbunden i länet.

Samordningsförbunden har som mål att samordna det stöd som medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner kan ge. Människor ramlar inte mellan stolarna, och fler får hjälp.

Nu vill regeringen alltså stärka denna samordning. Ett första steg på vägen är att se över lagstiftningen som styr samarbetet, Finsam-lagen. Socialdepartementet har därför uppdragit åt Försäkringskassan att analysera behovet av förändringar i lagen, i dialog med NNS och samordningsförbunden.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot att förbättra denna samordning för att fler ska hjälpas till egen makt, eget arbete och en egen försörjning, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Kontakt

Fredrik Lundén
Ordförande för NNS
fredrik.lunden@linkoping.se

Nationellt nätverk för Samordningsförbund (NNS)

Föreningen NNS är en intresseorganisation för samordningsförbund. Föreningens ändamål är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

Länkar

Pressmeddelande från Socialdepartementet:
Samlad analys av aktuella frågor angående Finsam-lagen och samordningsförbunden

Skip to content