Samverkansträd, konfetti och mingel

Stort tack till alla som kom till invigningen av Lumena Samsund och kansliets lokaler i fredags. Vi firade tillsammans våra framgångar så här långt och ser fram emot kommande år med samverkan. Jan Karlson och Patrik Tengberg från förbundets styrelse höll inspirerande invigningstal. Lumena Samsund och det myndighetsgemensamma teamet var på plats och svarade på […]

Hej Tony, projektledare Lumena

bild på Tony delprojektledare

Hej Tony! Vem är du, berätta lite kort om dig själv? Tony Danho, 47 år, bor i Sundbyberg men ska flytta till Järfälla. Har varit anställd på Arbetsförmedlingen sedan 2016. Han har bland annat varit samordnare för extratjänster/Introduktionsjobb, erfarenhet från bl a matchning, etablering och arbetsgivararbete. En uppföljning av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer har genomfört. Har […]

Invigning av Lumena och Conecto

Sju personer i teamet

Den 31 maj invigdes de två stora ESF-projekten Lumena och Conecto i Stockholm City. I projektet deltar 20 kommuner som täcker ett stort geografiskt område från Norrtälje i norr till Nynäshamn och Södertälje i söder. Sju av länets samordningsförbund deltar med varsitt delprojekt. Mellan juni 2023 och december 2025 ska 1 600 personer få stöd […]

Våra 5 bästa tips

Kvinna som frustrerat lägger huvudet i händerna framför en dator

Alla har vi kanske träffat på dem, personerna som gör sig omöjliga att göra nöjda. Oavsett hur många svar och underlag som vi lämnar för att förklara ett beslut, så återkommer de. Metoder och verktyg för att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende var temat för den kunskapsdialog som genomfördes med Jakob Carlander, författare, psykoterapeut och […]

Samverkan tar gemensamma kliv

Två legogubbar går igenom en dörr

Under det första kvartalet har Samsund fått möjlighet att leda processen till en gemensam överenskommelse mellan Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen. Med målgruppernas behov i fokus har medarbetare och chefer tillsammans sökt hitta gemensamma arbetssätt och rutiner som ska vara till stöd framåt i det fortsatta arbetet. I deltagaraktiva workshops har vi arbetat med olika kreativa […]

Summering av 2022

Förbundets femte verksamhetsår har sammanställts och det är fler personer än tidigare tagit del av samordnade insatser. Under året ansökte Järfälla kommun om medlemskap i Samsund. Därför har vi bland annat tagit fram en ny förbundsordning som förankrades hos alla medlemmar. I december blev det klart att Järfälla ingår i samordningsförbundet från 2023. Under året […]

Introduktion till BIP

Den 12 april anordnar samordningsförbunden i Stockholms län en digital föreläsning om den danska BIP-studien. Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en dansk forskningsstudie om vad som ökar sannolikheten för arbetslösa med komplexa problem att få jobb. Som del av det länsgemensamma ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojektet Conecto har samordningsförbunden i Stockholms län bjudit in Karen Ask från Vaeksthusets Kompetencecenter i […]

Socialfonden satsar ännu mer på Samordningsförbunden!

Vi kommer tillsammans med sex andra förbund i Stockholms län delta i två länsgemensamma ESF-projekt. Strax innan jul kom beskedet att förbunden beviljades ca 97 miljoner för fortsatt gemensam utveckling. CONECTO är ett kompetens- och utvecklingsprojekt för medarbetare och chefer inom 19 kommuner, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Stockholms län och syftar till […]

Gott slut och gott nytt år

bild på julkula i en gran

Året börjar gå mot sitt slut och på Samsund har året inneburit att många personer som bor i Sundbyberg och Upplands-Bro har fått ta del av stöd från samordningsförbundet. MIA Vidare avslutades med flaggan i topp och sammanlagt har drygt 100 personer varit inskrivna i projektet. Tack vare engagemang och fantastiskt kompetenta medarbetare från Arbetsförmedlingen, […]

Vi måste prata mer om våld i nära relationer!

Många värmeljus som lyser upp i mörkret

Under tre tillfällen i november kommer representanter från Sundbybergs stad tillsammans med Kvinnojouren i Sundbyberg, Stjärnjouren, Brottsofferjouren i Västerort, Svenska kyrkan och Verdandi bjuda på varm dryck och svara på frågor om våld i nära relationer. Vill du veta vilket stöd våldsutsatta kan få? Eller hur du kan stötta någon du är orolig för? Kom […]

Skip to content