Kunskapsagenter under utbildning

Två kvinnor som tittar in i kameran

BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som faktiskt ökar sannolikheten för att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier. Nu utbildas Samsunds utvecklingsledare Maria Rösby till kunskapsagent för att kunna stödja och processleda arbetsgrupper […]

Bättre lag bidrar till att fler får jobb

I Stockholms län bidrar projekten Lumena och Conecto till att 1600 personer ska få ett arbete och 1000 personer ska få kompetensutvecklingsinsatser. Projekten startades genom sju samordningsförbund i Stockholms län. Nu ska Finsam-lagen som styr förbunden ses över, och då får samordningsförbunden vara med och ge råd. Målet är att ge människor bättre stöd på […]

Fler deltagare än någonsin i Samsund

Bild på man

Nu är årsredovisningen för 2023 klar och undertecknad av förbundets styrelse. Det var sammanlagt 113 personer som tagit del av en samordnad insats under 2023. Det Myndighetsgemensamma teamet träffade 81 personer i de tre kommunerna och ESF-projektet Lumena Samsund som startade i maj har träffat 32 personer. Utöver detta präglades året av en ökad samverkan […]

Samverkansträd, konfetti och mingel

Stort tack till alla som kom till invigningen av Lumena Samsund och kansliets lokaler i fredags. Vi firade tillsammans våra framgångar så här långt och ser fram emot kommande år med samverkan. Jan Karlson och Patrik Tengberg från förbundets styrelse höll inspirerande invigningstal. Lumena Samsund och det myndighetsgemensamma teamet var på plats och svarade på […]

Invigning av ESF-projektet Lumena i Samsunds nya lokaler

Nu är alla medarbetare på plats i det nya ESF-projektet Lumena Samsund. Vi vill berätta om hur vi arbetar med evidensbaserade metoder och kan ge ett personcentrerat stöd till våra deltagare. Då får även träffa medarbetare från förbundet insats Myndighetsgemensamma teamet. Det blir invigning med tal vid två tillfällen under dagen. Förmiddag kl 8.30-11.30 samt […]

Hej Tony, projektledare Lumena

bild på Tony delprojektledare

Hej Tony! Vem är du, berätta lite kort om dig själv? Tony Danho, 47 år, bor i Sundbyberg men ska flytta till Järfälla. Har varit anställd på Arbetsförmedlingen sedan 2016. Han har bland annat varit samordnare för extratjänster/Introduktionsjobb, erfarenhet från bl a matchning, etablering och arbetsgivararbete. En uppföljning av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer har genomfört. Har […]

Invigning av Lumena och Conecto

Sju personer i teamet

Den 31 maj invigdes de två stora ESF-projekten Lumena och Conecto i Stockholm City. I projektet deltar 20 kommuner som täcker ett stort geografiskt område från Norrtälje i norr till Nynäshamn och Södertälje i söder. Sju av länets samordningsförbund deltar med varsitt delprojekt. Mellan juni 2023 och december 2025 ska 1 600 personer få stöd […]

Våra 5 bästa tips

Kvinna som frustrerat lägger huvudet i händerna framför en dator

Alla har vi kanske träffat på dem, personerna som gör sig omöjliga att göra nöjda. Oavsett hur många svar och underlag som vi lämnar för att förklara ett beslut, så återkommer de. Metoder och verktyg för att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende var temat för den kunskapsdialog som genomfördes med Jakob Carlander, författare, psykoterapeut och […]

Samverkan tar gemensamma kliv

Två legogubbar går igenom en dörr

Under det första kvartalet har Samsund fått möjlighet att leda processen till en gemensam överenskommelse mellan Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen. Med målgruppernas behov i fokus har medarbetare och chefer tillsammans sökt hitta gemensamma arbetssätt och rutiner som ska vara till stöd framåt i det fortsatta arbetet. I deltagaraktiva workshops har vi arbetat med olika kreativa […]

Summering av 2022

Förbundets femte verksamhetsår har sammanställts och det är fler personer än tidigare tagit del av samordnade insatser. Under året ansökte Järfälla kommun om medlemskap i Samsund. Därför har vi bland annat tagit fram en ny förbundsordning som förankrades hos alla medlemmar. I december blev det klart att Järfälla ingår i samordningsförbundet från 2023. Under året […]

Skip to content