Kom och träffa medarbetarna som gör det möjligt!

Välkomna till Resultatdialog för MIA Vidare Sundbyberg och Upplands-Bro. ESF-projektet MIA Vidare pågår i Stockholms län mellan juni 2020 till december 2022. I Sundbyberg och Upplands-Bro har projektet träffat 100 personer som fått ett samordnat stöd från våra myndighetsgemensamma team. Hos oss har 43 procent av deltagarna börjat arbeta eller studera. Kom och träffa medarbetarna […]

Vet du hur dina anställda har det hemma?

Är det ditt ansvar? Rätt kunskap och rutiner på arbetsplatsen kan göra livsavgörande skillnad. Vad kan du göra för att upptäcka våld hos dina medarbetare och stötta de som är utsatta? Vi har bjudit in Arbetsförmedlingen som har utvecklat ett arbetssätt för att uppmärksamma våld i nära relation hos sina anställda.Välkommen till webbinarium den 4 […]

Det ringde en man till mig…

Två människor håller varandras hand

Han hade haft en stroke för några år sedan och var död i 18 minuter, berättade han. Han hade hittat till min telefon via MIA Vidare. Arbetsträning – det låter som något för mig! Nu ville han börja arbeta och komma igång och han hade ringt både vårdcentralen och Arbetsförmedlingen men de hade inget att erbjuda. […]

Tillsammans får vi en annan helhetsbild

Bild på en kvinna

– Det finns enorma fördelar för en person att få kontakt med alla myndigheter samtidigt, berättar Hanna Brask. Hanna är Arbetsförmedlingens representant i de två myndighetsgemensamma teamen i Sundbyberg och Upplands-Bro. Tillsammans med Försäkringskassan, vården och kommunen träffar Hanna varje vecka personer som av olika anledningar har haft svårt att finna en väg till arbete […]

En summering av 2021

Bild på en man

Årsredovisningen för 2021 undertecknades av styrelsen i fredags. Förbundet har bedrivit insatser för 4 310 tkr. Årets resultat blev ett överskott på 565 000 kr. Förra året finansierades insatser för 78 personer under 2021, inklusive 35 deltagare i Upplands-Bro inom ramen för MIA Vidare. Det har varit 47 kvinnor och 31 män som tagit del av […]

Ny grafisk profil

Vi kan nu presentera vår nya grafiska profil. Den är framtagen av kommunikationsbyrån Något kommunikation. De fyra aktörerna symboliseras av varsin pratbubbla i logotypens symbol. Pratbubblansymboliserar den kommunikation och samverkan som finns mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region som utgör grunden för Samordningsförbundet.Symbolen har också en cirkulär rörelse som visar hur kommunikation flödar mellan de […]

Viktigt att ställa frågor om våld

Bild på en svart hand

I MIA Sundbyberg har vi ställt sju frågor om våld till våra deltagare. Vi deltar i det nationella regeringsuppdraget Stoppa Våldet via NNS, Nationella Nätverket för samordningsförbund. Vi var därför förberedda när MIA Vidare beslutade om att också ställa frågor till alla deltagare i MIA. Idag är vi också mentorer åt Uppsala Samordningsförbund. MIA Vidare […]

Lite koll på framtiden igen

Illustration ritade figurer på stolar

Så beskriver deltagare som har träffat ett myndighetsgemensamt team i MIA Vidare sina erfarenheter. Kristoffer Zetterberg som är projektets utredare har genomfört observationsstudier och sammanställt resultatet i en rapport. Sammanlagt 17 observationer och 10 deltagarintervjuer ligger till grund för den högintressanta rapporten. I inledningen skriver utredaren Kristoffer Zetterberg: ”Eftersom det rådde en pandemi har studien ägt […]

Samordningsförbundet Sundbyberg skriver på Demokratiåtagande 

Styrelsen håller upp deklarationen

Sveriges demokrati fyller 100 år i år. Inom ramen för deklarationen kommer förbundet anordna en demokratidag,  tillsammans med övriga Samordningsförbund i Stockholm som undertecknat deklarationen, för samtliga medarbetare. Syftet är att fördjupa kunskaperna kring hur förbundet säkerställer att medborgarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter integreras. Läs om vårt åtagande här.

Vad har hänt i MIA Vidare

Bild på en tidning

Det regionala socialfondsprojektet har sammanställt resultatet och arbetet från det första åren i en rapport. MIA Vidare Sundbyberg deltar tillsammans med Upplands-Bro kommun och träffade 54 deltagare det första året. I rapporten kan du också läsa om våra erfarenheter från arbetet med horisontella principer och våld i nära relationer. Så berättar Åsa Holmstedter om sina […]