Insatser 

Styrelsen har i verksamhetsplan beslutat om insatser i form av strukturella insatser och individinsatser. 
Insatserna innebär att vi genomför verksamhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för individer och för medarbetare inom myndigheterna, näringsliv, civilsamhälle, medborgare.. ja alla som har intresse av att  få kunskap om området och hitta samarbetsformer. Vi utvärderar och följer upp den verksamhet vi gör för att få bästa resultat inom erhållen budgetram samt omvärldsbevakar för utveckling och samarbeten.

Strukturella insatser (blå), Individ insatser (röd) och uppföljning (grön)

 

Vi är nu del av ESF Projekt MIA Vidare och är ett av 8 delprojekt

Delprojekt Sundbyberg


Projektet innebär att vi finansierar insatser och får medfinansiering av ESF för att fortsätta jobba vidare
med forskningsbaserade metoder,
strukturellt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet, 
systematiskt ställa frågor om våld samt att
vårt arbete utvärderas och rapporteras för lärande och utveckling.

Våra insatser är :
Finsamteam
Finsamlots

Insatskatalog

Individinsats
Finsamteam och Finsamlots

 

Finsamteamet är ett myndighetsgemensamt team där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad samt Region Stockholm regelbundet möter deltagare samt handläggare där behov finns av rådgivning samt stöttning i att hitta vägar vidare genom samordning mellan myndigheter. Läs mer i bifogade dokument om vad som sker och vilket stöd som går att få både för dig som handläggare och för dig som deltagare. 

Finsamlotsen är en resurs som teamet kan remittera till då man ser utökat behov av samordnat stöd för deltagaren som deltagit i möte med finsamteamet. Lotsen arbetar då som stöd till deltagaren att lotsa sig genom de insatser eller annat som föreslagits vid mötet. 

Din representant från:
Försäkringskassan - Åsa Holmstedter
Arbetsförmedlingen - Hanna Brask
Sundbybergs stad - Charles Koroma
Region Stockholm - under ingång

 


Våld i nära relationer -
Samordningsförbundet Sundbyberg del av NNS uppdrag via Jämo

Vad gör vi?
- Ställer 7 frågor om våld
- Utbildning och information om vad varje myndighet gör i sitt uppdrag
- Samarbete med Sundbybergs stads relationsvåldssamordnare och dennes nätverk
- Regionalt samarbete via ESF projekt MIA Vidare
- Nationellt samarbete via NNS projekt som del av regeringsuppdrag via JämO.

Varför?
Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.
Så många som 7 av 10 i behov av långvarig samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering antar man har varit utsatt för eller utsätter någon annan för våld  - detta mäter vi i projektet. 

Se vår broschyr här>>.............
    
Läs mer här>>........................   

Information och blanketter
till dig som remitterar och till dig som är deltagare

 

 

 

 

 

Individinsats - 
Insatskatalogen

 

Strukturella insatser

De strukturella insatserna vi arbetar med är:
Frukostmöten
Utbildningar
Dialogmöten
Företagssamarbeten

Uppföljningar

 Vi är del av indikatorprojektet
Läs mer här>>..........................

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:  Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!