Introduktion till BIP

Den 12 april anordnar samordningsförbunden i Stockholms län en digital föreläsning om den danska BIP-studien. Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en dansk forskningsstudie om vad som ökar sannolikheten för arbetslösa med komplexa problem att få jobb.

Som del av det länsgemensamma ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojektet Conecto har samordningsförbunden i Stockholms län bjudit in Karen Ask från Vaeksthusets Kompetencecenter i Danmark för att hålla en digital föreläsning om BIP. Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar i en förbundsfinansierad insats eller hos någon av våra medlemmar.

Væksthuset är ett socialt företag i Danmark som finns till för att hjälpa utsatta arbetssökande till arbete och utbildning. Sedan 2016 har Væksthuset ett forskningscenter som forskar i hur insatserna till de arbetssökande kan bli ännu bättre så att fler kommer i arbete. Det är forskningscentret som bland annat har genomfört progressionsmätningsstudien BIP – Beskæftigelses Indikator Projektet.

Tid och plats

2023-04-12, kl 08:30-09:30

Digitalt videomöte i Zoom. Möteslänk mailas till anmälda senast dagen innan mötet.

Vad är BIP?

  • Beskæftigelses Indikator Projektet (jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet – BIP) har undersökt vad det är som faktiskt gör att individer som är långtidsarbetslösa med anledning av en komplex problematik (t ex en kombination av begränsat deltagande på arbetsmarknaden, psykisk och fysisk ohälsa, funktionsnedsättning och/eller missbruk) kommer i arbete. Det är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag, både i Danmark och internationellt.
  • Projektet har involverat praktiker, forskare och 10 jobbcenter (kommunala arbetsförmedlingar). Under fyra år har projektet genomfört upprepade progressionsmätningar på cirka 4 000 arbetssökande individer. Mätningarna har baserats på 11 indikatorer för anställningsbarhet som utvecklats inom projektet, baserat på både nationella och internationella studier. Indikatorerna har omsatts till nio konkreta frågor som har ställts till individerna var tredje månad, och elva frågor som samtidigt har ställts till deras handläggare.
  • Studien har kommit fram till att det särskilt är sju indikatorer som påverkar individens sannolikhet för att komma i arbete.

Länk till anmälan.

Skip to content