MIA Vidare.

Finns till för dig som är mellan 16-64 år och som behöver ett samordnat stöd för att närma dig arbete eller studier.

Har du kontakt med flera myndigheter? Bollas du mellan dem utan närma dig arbetsmarknaden? Då kanske MIA Vidare är rätt för dig. Vårt delprojekt pågår i Sundbybergs stad och Upplands-Bro Kommun.

Vi erbjuder

Du får träffa ett myndighetsgemensamt team som dörröppnare till MIA Vidare. Du får en personlig kontaktperson som arbetar med casemanagement-metoden, samt en Supported Employment-handläggare.

Hela teamet arbetar med jämställda, icke diskriminerande och tillgängliga metoder och arbetssätt. Stödet utgår från dina behov och förutsättningar.

Deltagandet bygger på frivillighet och på att du vill förändra din nuvarande situation.

Vill du delta i MIA Vidare?

Kontakta din handläggare eller gör en egen anmälan till att delta i projektet.

Myndighetsgemensamt team

Det myndighetsgemensamma teamen består av handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad, Upplands-Bro kommun samt Region Stockholm. De möter deltagare och handläggare och upprättar en samordnad handlingsplan.

Det finns ett team i Sundbyberg och ett team i Upplands-Bro.

Case management

Är en metod som anpassas efter människors behov av rehabiliterande stöd inom alla livsområden. Deltagarna får stöd att påverka sin livskvalitet genom en meningsfull vardag där de försörjer sig själva och känner sig som en del av samhället.

Case managern kan följa med deltagaren i olika sammanhang, ordnar tider och bokar möten med myndigheterna och vården.

Supported Employment

En metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Metoden är värdegrundsbaserad och riktar sig framförallt till funktionsnedsatta personer långt från arbetsmarknaden.
I SE får deltagaren stöd i att finna, få och behålla arbete. Vi letar efter rätt arbetsplats och ett arbete som tar tillvaratar deltagarens motivation och starka sidor. Men även efter att anpassa arbetsplatsen, så att arbetet sker på deltagarens villkor.

Arbetsträning

När arbetsträning är en bra aktivitet för att komma igång med rutiner och öka självkänslan utgår vi ifrån deltagarens intressen när vi tillsammans letar fram en arbetsplats. Det finns också möjlighet att arbetsträna på arbetsintegrerande sociala företag. 

Vi ställer sju frågor om våld

Våld påverkar hur du mår psykiskt och fysiskt, därför ställer vi systematiskt frågor om våld till alla deltagare. Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och ungdomar negativt.

Hjälp och stöd finns att få för våldsutsatta och de som har ett våldsamt beteende. 

Resultat och rapporter

MIA Vidare finns i hela Stockholm

Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.