Bild på en man

En summering av 2021

Årsredovisningen för 2021 undertecknades av styrelsen i fredags. Förbundet har bedrivit insatser för 4 310 tkr. Årets resultat blev ett överskott på 565 000 kr. Förra året finansierades insatser för 78 personer under 2021, inklusive 35 deltagare i Upplands-Bro inom ramen för MIA Vidare. Det har varit 47 kvinnor och 31 män som tagit del av insatserna.

Förbundet har också deltagit i pilotprojektet Ökad upptäckt av våld. Utvidgningen av Upplands-Bro kommun genomfördes och de är nya medlemmar från 1 januari 2022. Vi lämnade också in en förstudie för arbetsgivarsamarbete till ESF-rådet. Det var drygt 500 personer som deltog förbundets digitala kunskapshöjande seminarier.

– Arbetsmarknaden utvecklades mycket positivt under 2021 och tillväxten blev bra samtidigt som långtidsarbetslösheten bet sig fast och de personer som står allra längst från arbetsmarknaden i många fall hamnade ännu längre därifrån. Det är bland de som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden som Samordningsförbundet har en så viktig roll nu och framåt, säger Jan Karlsson Samordningsförbundets ordförande.

Skip to content