Samordningsförbundet Sundbybergs stad organisation

Samordningsförbundet följer lag finsam (2003:1210) och har därför organiserat sig enligt följande

Förbundet har 4 medlemsparter och för varje part finns en ägare:
Arbetsförmedlingen: Amer Balbaaki
Försäkringskassan: Fredrik Brunsell
Region Stockholm: Maria Andersson (tf) 
Sundbyberg stad: Helene Bengtson

Parterna har utsett en styrelse och styrelsen är högsta beslutande organ:
Ordförande: Jan Karlsson - Arbetsförmedlingen 
Vice Ordförande: Morteza Pourdanandeh
Ledamöter: Marie Lundman-Völker - Sundbybergs stad
Morgan Lindqvist - Region Uppsala 

Ersättare i styrelsen:
Arbetsförmedlingen: Sharifeh Jalali
Försäkringskassan: Johan Bogfors
Sundbybergs stad: Annika Zetterwall
Region Uppsala: Sofie Ågren-Mandoki

Förbundschef och Kansli:
Catarina Örtengren
Ekonomistöd: 
Temesgen Shibatu

Beredningsgrupp:
Arbetsförmedlingen: Sharifeh Jalali                               (ers)
Försäkringskassan: Anna Holmström                            (ers)
Region Uppsala: Jens Bengtner                                        (ers Ylvali Porander)
Sundbybergs stad: Karin Sellin                                         (ers Annalotta Skarp o Haza Abdolmajid Ahmad)


Revisorsbiträde:
Upphandling pågår
Revisorer:
Arbetsförmedlingen + Försäkringskassan: Birgitta Johansson-Vognsen
Region Stockholm: Hans Peters
Sundbybergs stad
: Håkan Söderberg

 

 

 

 


Personuppgiftsbiträde:
Förbundschef Catarina Örtengren
Dataskyddombud
Security Solutions AB

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                                                   Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!