Styrelsen håller upp deklarationen

Samordningsförbundet Sundbyberg skriver på Demokratiåtagande 

Sveriges demokrati fyller 100 år i år. Inom ramen för deklarationen kommer förbundet anordna en demokratidag,  tillsammans med övriga Samordningsförbund i Stockholm som undertecknat deklarationen, för samtliga medarbetare. Syftet är att fördjupa kunskaperna kring hur förbundet säkerställer att medborgarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter integreras. Läs om vårt åtagande här.

Skip to content