Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Den 12 oktober invigdes  Samordningsförbundet Sundbybergs stad i Allaktivitetshuset, Sundbyberg. Här jobbar förbundschef Catarina Örtengren, och  ekonom Temesgen Sibhatu Woldemichael 

Förbundet skall stödja Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbybergs stad i samverkansarbete med arbetslivsinriktad rehabilitering i Sundbybergs stad, genom att kunna finansiera individinsatser och strukturella insatser.

Förbundsstyrelsen som har det övergripande beslutsansvaret för förbundet inriktning har 2019 beslutat att kansliet, med förbundschef som ansvarig, ska ta fram förslag på gemensam plattform där myndigheterna tillsammans arbetar med att kartlägga och identifierar behov för individer som behöver samordning av insatser.
Förbundet skall kartlägga vilka insatser som redan finns för målgruppen och sammanställa detta i en insatskatalog tillgänglig för både tjänstemän och brukare. Förbundet ska omvärldsbevaka och skapa förutsättningar för samarbeten med arbetsgivare och andra aktörer i  civilsamhället inom området, arbetslivsinriktad rehabilitering

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet! Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för både människor och samhälle. Läs mer på www.finsam.se

Catarina Örtengren, förbundschef

Lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, samverkan, chefsskap, företagande och myndighetsarbete.
Företagssamarbeten och kompetensförsörjning, kunskap samt empowerment och tilltro till möjligheter och förmågor är viktiga komponenter i framgångsrikt samverkansarbete.

Här förklarar vi visionen kort. Klicka på knappen för att läsa mera.

Här kan man läsa vår verksamhetplan för att se hur vi jobbar...

Företagsträffar

Samordningsförbundet har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Sundbybergs stad startat ett arbete med att kartlägga Sundbybergs stads arbetsgivare som är intresserade av att veta mer kring möjligheterna inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Av ca 2000 arbetsgivare som fick frågan uppgav 43% att man ville veta mer om vilka möjligheter, vilka kompetenser, vilka samarbeten osv som finns eller är genomförbara i framtida samverkan. Vi har också fått uppdraget att sprida information och kunskap om inkludering, CSR och "dolda talanger"

Spara datumet redan nu!
Lunchmöte 20 november kl 11.30-12.30
Kom och lyssna till företagen AMBEA AB och hur de strukturerat och långsiktigt arbetat med inkludering för att hitta dolda talanger och skapa nya vägar till rekrytering för att klara kompetensbehovet samt IKEA AB som berättar om hur de under lång tid framgångsrikt arbetat med inkludering och CSR

Runda bordsamtal
28 mars genomfördes de första rundabordssamtalen med inbjudna företagare, inom IT och restaurang. Företag som Ignition Research AB samt NSP Holding AB fanns med på mötet och berättade om de samverkansdialoger som förs med  Samordningsförbundets parter för att hitta dold kompetens och arbetskraft  inom "nya" målgrupper. 
Med på mötet fanns också delegationen för unga till arbete och Sundbybergs stads näringslivsutvecklare.

Frukostmöte
8 maj genomfördes ett andra frukostmöte inom ramen för strukturellt arbete med att skapa dialog om arbetslivsinriktad rehabilitering och öka kunskaper om möjligheterna att bygga former för långsiktig samverkan mellan myndigheter och näringsliv. 
Mötet hölls på The Public och ca 50 deltagare från näringslivet i Sundbybergs stad, myndigheter och civilsamhällets aktörer medverkade under temat "Hållbar rekrytering".
Samordningsförbundet i samverkan med Sundbybergs stad

Business Hacks
19 september deltog förbundet i Business Hacks i Bankhus 90 i Sundbyberg. Förbundet i samverkan med Sundbybergs stad informerade företagare om inkludering genom CSR och dolda talanger. Många trevliga företagare passade på att få information och Sundbybergs stad, Järfälla kommun och Solna stad fanns bland utställarna och bidrog med öppenhet och tillgänglighet för alla. Ett antal föreläsningar genomfördes  av hög kvalitet och företagarna fick träffa en av Sveriges främsta entreprenörer – Jessica Löfström – och "landets kommunikationsexpert nummer 1" – Svante Randlert. Givande och tankeväckande föreläsningar.
Se bilder nedan från eventet.

 

 

Vill du veta mer?
U
nder 2019 kommer förbundet tillsammans med parterna bjuda in till fler företagsträffar och samtal i olika former, är du som företagare intresserad av att delta kontakta Catarina Örtengren, Förbundschef Samordningsförbundet Sundbybergs stad eller Samantha Raki Begum, Business Development Officer, Sundbybergs stad

Externa rapporter

ISF utvärderar samordningsförbundens organisering och verksamhet. Uppdraget redovisas i tre delar, där rapport 1 är granskning av samordningsförbundens organisering och verksamhet. Rapport nr 2 behandlar samordningsförbundens effekter på kommunnivå (publicerad 15 mars 2019) och rapport 3 effekterna av samordningsförbundens individuella insatser (publiceras i december 2021). Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Rapport 1 - "En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser"...……. Klicka här >>

Rapport 2 - "Gör samordningsförbunden någon skillnad?
En analys av samordningsförbund under perioden 2005-2010" ......….Klicka här>>

 

 Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!