Styrande dokument för Samordningsförbundet Sundbybergs stad

 

Attestordning, firmatecknare och delegationsordning

Arkiv och dokumenthanteringsplan

 

Styrelsemöten 2019  -protokoll

 

 

Årsredovisning 2018

 
 
 
 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan: 
Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!