Styrande dokument för Samordningsförbundet Sundbybergs stad

 

Förbundsordning
Attest- och delegationsordning, firmatecknare
Arkiv och dokumenthanteringsplan

 

Kommunikationsplan
 

 

 

Styrelsemöten 2020 - protokoll
 
 

 

Årsredovisning 2019

 

 

 

 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan: 
Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen.

 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!