”Vårt bemötande är grunden till att MIA är så lyckat”

Bild på tidning som visar artikel

Vår projektledare Åsa Holmstedter sammanfattar det som hänt under de senaste två åren genom att särskilt lyfta fram styrkorna med det myndighetsgemensamma teamet. I det sista numret av Hänt i MIA berättar Åsa om hur det vinnande konceptet med MGT skapar samverkan och samarbete. För när deltagarna träffar teamet så är alla där för att […]

Skip to content