Tidigare inlägg hittar du på denna sidaInvigning av Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Den 12 oktober invigdes Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Catarina Örtengren, förbundschef och Nelly Andersson, konsult, summerade dagen som mycket lyckad med ett intressant och spännande program som lockade ett 100 tal gäster.

Sagt av deltagare om invigningen - "som ett kinderegg, flera överraskningar i ett, intressanta föreläsningar, spännande utställare och mingel med trevliga människor som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering".

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka
för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden.
Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet!
Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för
både människor och samhälle.
Läs mer
www.finsam.se

 


Invigning finsamteam och finsamlots i Sundbybergs stad

2 oktober 2019 invigdes det myndighetsgemensamma teamet med tillhörande lots.

Teamet består av en handläggare från varje myndighet och arbetar med samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering för individer i behov av detta. ….Läs mer under insatser>>.

Invigningen var välbesök och efterlängtad och banden knöts för samverkan på lång sikt. 

FINSAMVECKAN - "Jämt med Finsam"

15-18 oktober föreläsningar i Stockholm, Sollentuna-UpplandsVäsby-Sigtuna, Roslagen, Sundbyberg under tema Jämställdhet inom Finsam - vilka goda exempel finns, vilka utmaningar ser vi?

15 oktober - invigning av "Jämt med Finsam" -
exempel på jämställdhetsarbete på lokalt, regionalt och nationellt. Vi fick ta del av Sundbybergs stads utmaningar och hur staden praktiskt arbetar med jämställdhet på alla nivåer. 
......….Se bildspel från föreläsningen här >>

16 oktober - "Våld i nära relationer"
Sundbybergs stads relationsvåldssamordnare samt länsstyrelsen berättade om arbetet med våld i nära relationer. Vad är stadens uppdrag och vad kan man göra och vad är länsstyrelsens övergripande ansvar?
......….Se bildspel från föreläsningen här>>

 


Frukostmöte - "Stolta föräldrar" - föräldrar till HBTQ-barn
8 maj anordnade förbundet ett frukostmöte med tema "Stolta föräldrar" - föräldrar till HBTQ-barn och behovet av samarbete med myndigheter, vikten av rätt bemötande, kunskap och förståelse för vilka möjligheter och utmaningar individer och omgivningen står inför. Föreläsningen riktade sig till medarbetare inom regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och stadens olika yrkesgrupper. En mycket uppskattad föreläsning av två stolta mammor som representerade "Stolta föräldrar".

Se bildspel från föreläsningen >>

 


"Finsam så in i Norden"

Nationella Finsamkonferensen 2019. 2 innehållsrika, intressanta, lärande och nätverkande dagar där  Stockholms läns 8 samordningsförbund tillsammans med Nationella Rådet arrangerade.

2020 års nationella finsamkonferens i Halmstad ställdes in pga Corona
2021 års nationella finsamkonferens kommer hållas i Halmstad - vi håller tummarna!Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll avslutade Finsamkonferensen


”Vår välfärd är ryggraden i den svenska modellen och spelar en avgörande roll för tryggheten genom hela livet. Med smarta och starka gemensamma system för välfärd, omfördelning och ekonomisk trygghet i livets olika skeden bygger vi inte bara ett samhälle som håller ihop – vi bygger ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Jag vill stärka den tryggheten och investera i välfärden och i människor"  (www.regeringen.se)Almedalsveckan 2019

Under en vecka i juli skapas förutsättningar för möten och lärande om dagens samhälle och vad som pågår av aktiviteter för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Förbundet medverkade i veckan genom en Finsamdag som anordnades av Finsam Gotland och Nationella Rådet. Dagen innehöll många exempel på vad Finsam gör för målgruppen, individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, men också om vilka utmaningar som finns och vad som görs på strukturell nivå.

Programmet för dagen innehöll:TEMA 2019 - PSYKISK HÄLSA 

Seminarie -  "Psykisk Hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden"- i samarbete med Sundbybergs stad

Onsdagen den 10 april deltog ca 60 medarbetare och politiker från Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen i seminariet om "Psykisk hälsa - bemötande och möjligheter på arbetsmarknaden".

Ulla Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet föreläste om bemötande, brukarmedverkan och psykisk hälsa, .....se hennes bilder här>>>

Hjärnkolls ambassadörer och Lou Rehnlund, nationella samordnare berättade om bemötande, förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. ...….se hjärnkolls hemsida här>>>.
Johanna Hennberg som är ambassadör går även att nå för föreläsningar...se mer här>>>

Dagen bjöd på såväl teorier och modeller som egna erfarenheter och vilka möjligheter men även utmaningar som finns i samarbetet mellan och med myndigheter. Hur viktig individens förförståelse och delaktighet i beslut kring sin egen framtid och behandling är för att kunna känna sig som del av samhället. Hur viktig känslan av empowerment och delaktighet är för tilltron till sina förmågor och att resurser och kompetenser tas tillvara för utveckling av företag och ett samhälle där alla är lika värda. 

 

 


Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

 

Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!