Våld i nära relation.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Hjälp och stöd finns att få för våldsutsatta och för de som är våldsutövare.Samordningsförbundet deltar i regeringsuppdraget som handlar om att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Därför ställer vi sju frågor för att upptäcka våld i nära relation.

Vi ställer sju frågor om våld

Våld påverkar hur du mår psykiskt och fysiskt, därför ställer vi systematiskt frågor om våld till alla deltagare. Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och ungdomar negativt.

Hjälp och stöd finns att få för våldsutsatta och de som har ett våldsamt beteende. 

Stoppa våldet!

Frågorna har tagits fram av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV.  Frågorna är vetenskapligt validerade och definierade och har använts till drygt 750 unika personer (november 2021).

Resultat

534 personer svarat på systematiska frågor om våld inom ramen för MIA Vidare. I denna rapport belyser vi medarbetarnas upplevelser.

Rapporten bygger på tre delar där vi har kartlagt antal personer som fått frågorna. Medarbetarna beskrev erfarenheter och tankar kring hur man upptäcker missförhållanden och skickar personer vidare vid behov.

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Om du är utsatt för våld kan du ringa till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, som är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Även vänner och närstående är välkomna att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Välj att sluta
020-555 666

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Då får prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av att möta personer som varit i din situation. Även yrkesverksamma och anhöriga är välkommen att ringa.

Skip to content