Kvinna som frustrerat lägger huvudet i händerna framför en dator

Våra 5 bästa tips

Alla har vi kanske träffat på dem, personerna som gör sig omöjliga att göra nöjda. Oavsett hur många svar och underlag som vi lämnar för att förklara ett beslut, så återkommer de. Metoder och verktyg för att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende var temat för den kunskapsdialog som genomfördes med Jakob Carlander, författare, psykoterapeut och expert inom området.

Personerna finns i alla livsområden, berättar Jakob, framförallt inom offentlig verksamheten men även inom medlemsföreningar, anhörigorganisationer eller fackföreningar. Länder med en hög grad av demokratiska värderingar, där skyldigheten att lämna ut dokument enligt offentlighetsprincipen är en viktig del rättssäkerheten, som i Sverige, ger utrymme för detta beteende.

Beteendet yttrar sig ofta på ett liknande sätt för de som kännetecknas för de som kallas för stalkers. Strategin för att handskas med dem är att inte svara och inte låta dem veta vad du tycker. Men tjänstepersoner som möter personer med rättshaveristiskt beteende har en skyldighet, enligt lagstiftning, att svara.

Jakob Carlanders 5 bästa tips för att möta personer med rättshaveristiskt beteende:

  • Rusta dig genom att diskutera i arbetsgruppen vilket uppdrag just ni har att verka inom. Det är exempelvis inte din uppgift att ordna en bostad även om du hjälpt till att ansöka om en plats i bostadsförmedlingen.
  • Less i more! Gör det du ska men inte mer. Fastna inte i detaljer. Svara med få meningar. När du svarar på mejl ska du inte tillföra en extra förklaring. För ju mer du interagerar desto mer förstärks det rättshaveristiska beteendet.
  • Tumregeln är: Ett svar räcker. Därefter kan du hänvisa till att du redan har besvarat frågan.
  • Svara inte med vändande mejl. Låt det gå lite tid innan du svarar.
  • Ett lågaffektivt bemötande kan vara bra. Tänk på att begränsa ditt egna beteende. Håll igen din ambition. Gör det du ska, inte mer.

Skip to content