Vår vision


Vi ser förmågan!


Egenmakt

Med ett normkritiskt förhållningssätt stödjer vi människor att
använda sina resurser för att ta plats i samhället!

Tillsammans

Samverkan med samhällets alla aktörer
är ett självklart medel att nå målet.

 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                                                   Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!