bild på Tony delprojektledare

Hej Tony, projektledare Lumena

Hej Tony! Vem är du, berätta lite kort om dig själv?
Tony Danho, 47 år, bor i Sundbyberg men ska flytta till Järfälla. Har varit anställd på Arbetsförmedlingen sedan 2016. Han har bland annat varit samordnare för extratjänster/Introduktionsjobb, erfarenhet från bl a matchning, etablering och arbetsgivararbete. En uppföljning av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer har genomfört. Har tidigare arbetat inom försvaret och i järnvägsbranschen och har en examen i flyg- och maskinteknik.  

Vad ser du mest fram emot med uppdraget som projektledare för Lumena/Conecto?
Det som lockade mig var möjligheten att få hjälpa deltagare till arbetslivet. För mig är det väldigt stimulerande att få hjälpa. Jag tycker också att det är spännande att få forma arbetet tillsammans med arbetsgruppen. 

Vilka utmaningar ser du?
Tiden kommer nog vara en faktor, hur vet vi hur snabbt det behöver gå eller vad händer om det tar för mycket tid? Vi kommer säkert stöta på oförutsedda hinder, som det ska bli intressant att lösa.  

Vad är det bästa som kan hända med projektet?
Att vi når våra mål! Att få så många deltagare som möjligt till arbetslivet och studier. Det är så många som vill bidra till samhällsnytta. Lumena är bra för människor och för samhället. 

Projektet började 1 maj, berätta lite vad som händer nu?
Jag har påbörjat planeringen av projektet och kommer ha en uppstartsträff med medarbetarna i juni. En rekrytering pågår fortfarande men till hösten är vi fulltaliga med fem heltidstjänster. Vi påbörjar en del kommunikationsaktiviteter för att sprida information om projektet så att handläggarna ska veta att vi är igång. Vi kommer att kunna ta emot deltagare direkt efter sommaren. En väg till Lumena Samsund är via det myndighetsgemensamma teamet. 

Varmt välkommen till oss Tony! Det kommer att bli spännande att följa dig och projektet. 

Skip to content