Myndighets-gemensamt team.

Finns till för dig som är mellan 16-66 år och som behöver ett samordnat stöd för att närma dig arbete eller studier.

Har du kontakt med flera myndigheter? Bollas du mellan dem utan närma dig arbetsmarknaden? Då kan du träffa vårt myndighetsgemensamma team för att få stöd.

Vi erbjuder

Du får träffa ett myndighetsgemensamt team.

Hela teamet arbetar med jämställda, icke diskriminerande och tillgängliga metoder och arbetssätt. Stödet utgår från dina behov och förutsättningar.

Deltagandet bygger på frivillighet och att du vill förändra din nuvarande situation.

Vill du ha stöd?

Kontakta din handläggare och fyll i en intresseanmälan tillsammans.

Ett team i varje kommun

De myndighetsgemensamma teamen består av handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Järfälla kommun, Sundbybergs stad, Upplands-Bro kommun samt Region Stockholm.

De träffar deltagare och handläggare och upprättar en samordnad plan.

Hur går det till?

Om du eller din handläggare eller kontaktperson bedömer att du har behov av en samordnad planering och vidare stöd i din rehabilitering kan ni tillsammans skriva en intresseanmälan.

Intresseanmälan lämnas till representanten i det myndighetsgemensamma teamet.

Vad händer sedan?

Det myndighetsgemensamma teamet bjuder in dig och din handläggare/vårdgivare på två eller fler möten. Du kan ta med någon som stöd om du vill. Teamet har inget myndighetsutövande. De fattar inte beslut och ditt deltagande är frivilligt.

Tillsammans pratar vi om din situation, vad du vill och vad du behöver för att nå dina mål.

Vid frågor, kontakta

Maria Rösby
Utvecklingsledare Samsund
E-post: maria.rosby@sundbyberg.se

Skip to content