Om Samsund.

Den 12 oktober 2018 invigdes Samordningsförbundet Sundbybergs stad i Allaktivitetshuset, Sundbyberg. Från januari 2022 ingår kommunen Upplands-Bro. Från 2023 ingår också Järfälla kommun. Förbundet bytte 2022 namn till Samordningsförbundet Samsund.

Vår uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Hur fungerar Finsam?

Om Finsam

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.

Unik organisering

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden. 

Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för både människor och samhälle.

Styrning

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av representanter från varje medlem. Kommunerna och regionen representeras av politiker. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen representeras av tjänstepersoner.

Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Styrelse

Ledamöter

Arbetsförmedlingen: Jan Karlsson
Försäkringskassan: Anna Göras
Region Stockholm: Ajda Asgari
Järfälla: Bengt Harju
Sundbybergs stad: Patrik Tengberg
Upplands-Bro: Peter Wissing

Ersättare

Arbetsförmedlingen: Lotta Utbult
Försäkringskassan: Mathias Holmlund
Region Stockholm: Morgan Lindqvist
Järfälla: Dan Engstrand
Sundbybergs stad:
Vakant
Upplands-Bro: Kerstin Ahlin

Mötestider 2024

26 januari

20 mars

24 maj

20 september

22 november

Beredningsgrupp

Som stöd till förbundets kansli finns en beredningsgrupp. Där träffas chefer och tjänstepersoner från förbundets medlemmar för att vara ett stöd i beredning av ärenden till styrelsen.

Beredningsgrupp

Arbetsförmedlingen: Anne Hall, Viveka Adamsson Lundgren
Försäkringskassan: Anna Holmström
Region Stockholm: Jens Bengtner
Järfälla: Anna-Maria Kornerud
Sundbybergs stad: Haza Abdolmajid Ahmad, Angela Wilbard
Upplands-Bro: Janna Gerani, Anne Gerdin

Mötestider 2024

7 februari

20 mars

13 maj

2 september

5 november

Kansli

Kansliet arbetar med strategiska frågor, samordning och processtöd, ekonomi och administration samt uppföljning av verksamheten.

Kansli

Förbundschef Annica Falk, Telefon 08-706 80 37
Utvecklingsledare: Maria Rösby Telefon 070-087 50 63
Ekonomi: Cecilia Lindqvist
Utredare: Kristoffer Zetterberg

Skip to content