Om Samsund.

Den 12 oktober 2018 invigdes Samordningsförbundet Sundbybergs stad i Allaktivitetshuset, Sundbyberg. Från januari 2022 ingår även kommunen Upplands-Bro. Förbundet bytte då namn till Samordningsförbundet Samsund.

Vår uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. 

Hur fungerar Finsam?

Om Finsam

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.

Unik organisering

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden. 

Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för både människor och samhälle.

Styrning

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje medlem. Kommunerna och regionen representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän.

Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Ledamöter

Arbetsförmedlingen: Jan Karlsson, ordförande
Försäkringskassan: Morteza Pourdanandeh, vice ordförande
Region Stockholm: Morgan Lindqvist
Sundbybergs stad: Marie Lundman-Völker
Upplands-Bro: Martin Normark

Ersättare

Arbetsförmedlingen: Eija Sandström
Försäkringskassan: Kristin Andersson
Region Stockholm: Ayla Eftekhari
Sundbybergs stad: Annika Zetterlund
Upplands-Bro: Kerstin Ahlin

Mötestider 2022

18 februari

25 mars

22 april

23 september

25 november

Beredningsgrupp

Som stöd till förbundets kansli finns en beredningsgrupp. Där träffas chefer och tjänstepersoner från förbundets medlemmar för att vara ett stöd i beredning av ärenden till styrelsen.

Beredningsgrupp

Arbetsförmedlingen: Julijana Arsenovic-Vasiljevic
Försäkringskassan: Anna Holmström, Mathias Holmlund
Region Stockholm: Jens Bengtner
Sundbybergs stad: Karin Sellin och Haza Abdolmajid Ahmad
Upplands-Bro: Agneta von Schoting

Mötestider 2022

26 januari

14 mars

22 april

2 september

11 november