Samordningsförbundet Sundbyberg skriver på Demokratiåtagande 

Styrelsen håller upp deklarationen

Sveriges demokrati fyller 100 år i år. Inom ramen för deklarationen kommer förbundet anordna en demokratidag,  tillsammans med övriga Samordningsförbund i Stockholm som undertecknat deklarationen, för samtliga medarbetare. Syftet är att fördjupa kunskaperna kring hur förbundet säkerställer att medborgarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter integreras. Läs om vårt åtagande här.