bild på julkula i en gran

Gott slut och gott nytt år

Året börjar gå mot sitt slut och på Samsund har året inneburit att många personer som bor i Sundbyberg och Upplands-Bro har fått ta del av stöd från samordningsförbundet. MIA Vidare avslutades med flaggan i topp och sammanlagt har drygt 100 personer varit inskrivna i projektet. Tack vare engagemang och fantastiskt kompetenta medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan kommunerna Sundbyberg och Upplands-Bro tillsammans med Region Stockholm har deltagarna blivit lyssnade på och fått en plats på arbetsmarknaden.

Strax innan jul togs de sista besluten som innebär att Järfällas medlemskap är godkänt. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som har hjälpt till på vägen. Järfällas medverkan i förbundet kommer att ge oss ännu fler möjligheter att vara ett stöd för alla de som vi finns till för.

Vi har också fått besked om många extra miljoner från EU. Dessa medel gör det möjligt att ge stöd för de som drabbas allra hårdast av långtidsarbetslöshet. Projekten LUMENA och CONTECTO kommer ni att få höra mer om framöver, de startar i mars och kommer att ta tillvara på och fördjupa kunskaperna om jämställhet, inkludering och likabehandling. Tillsammans i länet kommer ytterligare 1600 deltagare kunna få ett evidensbaserat stöd till arbete.

För 2023 ser vi fram emot att fortsätta skapa samverkan tillsammans.

God jul och Gott nytt år!

Skip to content