Socialfonden satsar ännu mer på Samordningsförbunden!

Vi kommer tillsammans med sex andra förbund i Stockholms län delta i två länsgemensamma ESF-projekt. Strax innan jul kom beskedet att förbunden beviljades ca 97 miljoner för fortsatt gemensam utveckling.

CONECTO är ett kompetens- och utvecklingsprojekt för medarbetare och chefer inom 19 kommuner, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Stockholms län och syftar till att stärka kompetensen om metoder, arbetssätt, frågor om inkludering, jämställdhet och jämlikhet.

LUMENA kommer att erbjuda och utveckla individuellt, samordnat stöd mot arbete eller studier för unga och vuxna. Projektet bygger på erfarenheter från MIA Vidare med evidensbaserade metoder som t ex Supported Employment och Supported Education.

För Järfälla, Sundbyberg och Upplands-Bro innebär det att vi får ytterligare resurser till att ge personcentrerat stöd för personer som är i behov av samordning. Medfinansieringen från ESF skapar större möjligheter för samordningsförbunden att stödja människor till egen försörjning.

Läs Ansökan Conecto

Läs Ansökan Lumena

Skip to content