Bild på bok om SIP

Intresse för SIP

”De vi möter ska inte behöva använda all sin ork till att samordna sina insatser och stödpersoner”, säger Fanny Eklund på Attention. Det Lokala samrådet Solna/Sundbyberg träffades kring temat SIP – Samordnad individuell plan.

Tillsammans diskuterades framgångsfaktorer och vad som kännetecknar ett bra SIP-möte. Att förbereda sig inför SIP-mötet handlar också om att avsätta tid. Tid som nästan alltid resulterar i effektivare samverkan om alla i mötet är på samma tåg. Det allra viktigaste är att huvudpersonen för SIP blir delaktig i sin planering.

Skip to content