Resultat så här långt

En kortversion av förbundets delårsrapport är dessa fyra punkter

  • Förbundet har finansierat verksamhet för 91 deltagare
  • En halvtidsutvärdering har genomförts av projekt Sundbas
  • En kartläggning av medlemmarnas behov har genomförts
  • En ansökan från Järfälla kommun om att ingå i förbundet har tagits emot

Insatserna MIA Vidare och Sundbas fortsätter året ut samtidigt som vi tillsammans med de andra förbunden i länet planerar för nya gemensamma projekt.

Ladda ner rapporten här.

Skip to content