Bild från konferens med text om meningen med livet.

MIA Vidare avslutas med gala

Efter två år med socialfondsprojektet MIA Vidare är det nu dags att knyta ihop säcken. Det länsgemensamma MIA Vidare träffades den 29 september för att fira alla fantastiska medarbetare och styrgrupper, styrelser, chefer och projektledare som gjort allt detta möjligt. 3500 personer i Stockholms län har fått ett individuellt stöd till arbete och studier, de har känt sig lyssnade på och uttrycker att de fått hopp om en bättre framtid. I MIA Vidare Sundbyberg och Upplands-Bro har vi träffat 110 deltagare.

Lokalt i Samsund kommer projektet fortsätta drivas till sista december för att sedan fortsätta genom det Myndighetsgemensamma teamet.

Skip to content