Bild på tidning som visar artikel

”Vårt bemötande är grunden till att MIA är så lyckat”

Vår projektledare Åsa Holmstedter sammanfattar det som hänt under de senaste två åren genom att särskilt lyfta fram styrkorna med det myndighetsgemensamma teamet. I det sista numret av Hänt i MIA berättar Åsa om hur det vinnande konceptet med MGT skapar samverkan och samarbete.

För när deltagarna träffar teamet så är alla där för att fokusera på hens behov av stöd. Teamet är där för att lyssna på deltagaren. Teamet har också alltid kontakt med remitterande handläggare.

Ibland händer det att ärenden stannar av, när handläggare inte vet vad som kan vara nästa steg. Genom att lyfta ärendet i MGT görs en bredare kartläggning än vad handläggaren kan göra på egen hand.

Deltagarna som teamet har mött har sedan kunnat få ett individuellt stöd av en case manager eller Supported employment-handledare. Flera deltagare har sedan startat en arbetsträning eller praktik hos en arbetsgivare.

Vill du lyfta ett ärende i MGT Sundbyberg eller Upplands-Bro? Skicka en intresseanmälan.

Skip to content