Ny grafisk profil

Vi kan nu presentera vår nya grafiska profil. Den är framtagen av kommunikationsbyrån Något kommunikation. De fyra aktörerna symboliseras av varsin pratbubbla i logotypens symbol. Pratbubblan
symboliserar den kommunikation och samverkan som finns mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region som utgör grunden för Samordningsförbundet.
Symbolen har också en cirkulär rörelse som visar hur kommunikation flödar mellan de olika aktörerna.

Skip to content