Bild på en kvinna

Tillsammans får vi en annan helhetsbild

Det finns enorma fördelar för en person att få kontakt med alla myndigheter samtidigt, berättar Hanna Brask. Hanna är Arbetsförmedlingens representant i de två myndighetsgemensamma teamen i Sundbyberg och Upplands-Bro. Tillsammans med Försäkringskassan, vården och kommunen träffar Hanna varje vecka personer som av olika anledningar har haft svårt att finna en väg till arbete eller studier. De flesta har varit utanför arbetsmarknaden eller aldrig arbetat på många år.

– Jag tänkte först att det skulle vara krångligt med flera myndighetsgemensamma team, säger Hanna men nu kan vi ha erfarenhetsutbyte inom samma samordningsförbund. Det gör att vi kan diskutera arbetssätt och metoder tillsammans och vi lär oss massor om varandras verksamheter. De två myndighetsgemensamma teamen i Sundbyberg och Upplands-Bro ingår i ESF-projektet MIA Vidare.

Skip to content