Kvinna som arbetar vid en maskin

Sundbas har startat

Samordningsförbundet kommer vara del av Sundbybergs stads ESF-projekt Sundbas under 2021-2023. 
Både som samverkanspart och som finansiär. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och ägs av Sundbybergs stad.

– ”Projektet kommer att utveckla en väg till långsiktig hållbar egenförsörjning för personer med sammansatt problematik som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och har fastnat i ett långvarigt bidragsberoende. Projektet ska utveckla och testa en metod för arbetsträning och på så sätt stärka deltatagarnas individuella förmågor och rusta dem för ett mer hållbart arbetsliv”. 

15 april 2021 gick projektet in i genomförandefas.

Skip to content