Bild på en tidning

Vad har hänt i MIA Vidare

Det regionala socialfondsprojektet har sammanställt resultatet och arbetet från det första åren i en rapport. MIA Vidare Sundbyberg deltar tillsammans med Upplands-Bro kommun och träffade 54 deltagare det första året. I rapporten kan du också läsa om våra erfarenheter från arbetet med horisontella principer och våld i nära relationer.

Så berättar Åsa Holmstedter om sina tankar på framtiden: ”När vi blickar fem år framåt ser vi att MIA gjort stor skillnad. Något annat är otänkbart eftersom jag till- sammans med en hel drös passionerade, ambitiösa och ödmjuka kollegor lägger så mycket kraft, kunskap och vilja på att anpassa systemen till människorna som behöver stöd av dem.

Vi blev ett nytt delprojekt i MIA Vidare och hann få det mesta på plats. Sedan var vi snabba att växla från fysiska till digitala möten. Det var inte lätt. Ofta är deltagarna nervösa när de ska ha möten med oss. Många når inte arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa. Det har vi tagit hänsyn till under pandemin.

Alla som arbetar här gör allt de kan för att vi ska lyckas. Den rimliga fortsättningen är att politikerna gör vad de kan för att fungerande metoder och arbetssätt blir bestående. Resultatet blir att personer får bättre självkänsla, de kommer till sin rätt och använder sina resurser.”

Skip to content