Intresse för SIP

Bild på bok om SIP

”De vi möter ska inte behöva använda all sin ork till att samordna sina insatser och stödpersoner”, säger Fanny Eklund på Attention. Det Lokala samrådet Solna/Sundbyberg träffades kring temat SIP – Samordnad individuell plan. Tillsammans diskuterades framgångsfaktorer och vad som kännetecknar ett bra SIP-möte. Att förbereda sig inför SIP-mötet handlar också om att avsätta tid. […]

Skip to content