Bild på en svart hand

Viktigt att ställa frågor om våld

I MIA Sundbyberg har vi ställt sju frågor om våld till våra deltagare. Vi deltar i det nationella regeringsuppdraget Stoppa Våldet via NNS, Nationella Nätverket för samordningsförbund. Vi var därför förberedda när MIA Vidare beslutade om att också ställa frågor till alla deltagare i MIA. Idag är vi också mentorer åt Uppsala Samordningsförbund.

MIA Vidare genomförde en undersökning bland medarbetarna för att förstå hur de upplever det att ställa dessa frågor till deltagarna.

Från start fanns det ett visst ett motstånd hos medarbetarna, hur övervanns det? Varför ställer vi frågor om våld i ett arbetsmarknadsprojekt? Och hur bidrar det till ökad jämställdhet? Rapporten bygger på tre delar där vi har kartlagt antal personer som fått frågorna, gjort en enkätundersökning om arbetet med horisontella principer samt genomfört två fokusgrupper med medarbetare. Medarbetarna beskrev erfarenheter och tankar kring hur man upptäcker missförhållanden och skickar personer vidare vid behov.

Länk till hela rapporten som pdf.

Skip to content