Illustration ritade figurer på stolar

Lite koll på framtiden igen

Så beskriver deltagare som har träffat ett myndighetsgemensamt team i MIA Vidare sina erfarenheter. Kristoffer Zetterberg som är projektets utredare har genomfört observationsstudier och sammanställt resultatet i en rapport.

Sammanlagt 17 observationer och 10 deltagarintervjuer ligger till grund för den högintressanta rapporten. I inledningen skriver utredaren Kristoffer Zetterberg:

”Eftersom det rådde en pandemi har studien ägt rum digitalt, ändå var det olika, ofta ganska intima berättelser jag fick ta del av.

Många av deltagarna har haft långa erfarenheter av utanförskap eller sjukskrivning, och såväl positiva som negativa erfarenheter av myndigheter.”

Länk till rapporten i sin helhet som pdf.

Skip to content