Två legogubbar går igenom en dörr

Samverkan tar gemensamma kliv

Under det första kvartalet har Samsund fått möjlighet att leda processen till en gemensam överenskommelse mellan Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen. Med målgruppernas behov i fokus har medarbetare och chefer tillsammans sökt hitta gemensamma arbetssätt och rutiner som ska vara till stöd framåt i det fortsatta arbetet. I deltagaraktiva workshops har vi arbetat med olika kreativa metoder för att locka fram glädjen och engagemanget i arbetet.

Skip to content