Summering av 2022

Förbundets femte verksamhetsår har sammanställts och det är fler personer än tidigare tagit del av samordnade insatser. Under året ansökte Järfälla kommun om medlemskap i Samsund. Därför har vi bland annat tagit fram en ny förbundsordning som förankrades hos alla medlemmar. I december blev det klart att Järfälla ingår i samordningsförbundet från 2023.

Under året har vi finansierat insatser för 95 personer. Det har varit 59 kvinnor och 36 män som tagit del av insatserna. Av de som tog del av en insats finansierad från Samsund har 24 personer börjat arbeta eller studera under 2022.

MIA Vidare slutrapporterades och från Sundbyberg och Upplands-Bro har sammanlagt 104 personer fått stöd av ESF-projektet mellan 2020 och 2022. Metoderna Supported employment, case management och myndighetsgemensamma team blev en framgångsfaktor i Samsund och hela 36 procent av deltagarna började arbeta eller studera. De myndighetsgemensamma teamen implementerades av Samsund och utökas med ytterligare ett team i Järfälla från 2023.

– Nu tar vi sikte på 2023 och ser fram emot två nya projekt som kommer att starta under maj, LUMENA och CONECTO som kommer att kunna fortsätta ge ett personcentrerat stöd. Förväntningarna är höga från Stockholms strukturfondspartnerskap som prioriterade projekten eftersom de bidrar till den regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och Agenda 2030, berättar förbundschefen Annica Falk. De båda projekten drivs av sju samordningsförbund gemensamt.

Läs Årsredovisning Samsund 2022 här.

Skip to content