Bild på man

Fler deltagare än någonsin i Samsund

Nu är årsredovisningen för 2023 klar och undertecknad av förbundets styrelse. Det var sammanlagt 113 personer som tagit del av en samordnad insats under 2023. Det Myndighetsgemensamma teamet träffade 81 personer i de tre kommunerna och ESF-projektet Lumena Samsund som startade i maj har träffat 32 personer. Utöver detta präglades året av en ökad samverkan och att kansliets nya lokaler blivit en mötesplats för gemensamma möten.

  • Förbundets verksamhet har omfattat 6 354 827 kronor.
  • Järfälla kommun ingår i förbundet sedan 1 januari 2023
  • Vi har finansierat insatser till 66 kvinnor och 47 män som fått tagit del av ett samordnat stöd

– Tack till alla medlemmar och samarbetspartners. Tillsammans har vi med förbundets kansli genomfört mycket fint samverkansarbete under året, säger Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen, Ordförande Samordningsförbundet Samsund.

Årsredovisning 2023.

Skip to content